IPAIDEIA.GR

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αχιλλέως 37 – 41 & Μυλλέρου, 104 36 Αθήνα

τηλέφωνο: 210-5238973, fax: 210-5202798

e-mail: &

ηλεκτρον. σελ.:

πληροφορίες: Σεραφείμ Κερασιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., τηλ.: 6936-449284

Αθήνα, 29-3-2013

Αριθμ. Πρωτ.: 178

ΠΡΟΣ :

τους Εκπαιδευτικούς,ιδιαίτερα της Β’/θμιας Τ.Ε.Ε.

ΚΟΙΝ :

– κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας, Θ.Π.Α.

– κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

– κ. Αθανάσιο Κυριαζή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

– τις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπ/σης

– τις Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπ/σης

– τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και τους αιρετούς των

– τα Σχολεία της Τ.Ε.Ε., τα ΓΕ.Λ., τα Γυμνάσια

– τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., τα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Νόμος και Τάξη

Η γνωστή έλλειψη μονίμων αλλά και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα πολλών των τεχνικών ειδικοτήτων, δημιούργησε την τρέχουσα σχολική χρονιά τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Το Υπουργείο, αφού απάντησε ότι οι διατιθέμενες πιστώσεις καταναλώθηκαν, «καθοδηγεί τις Περιφερειακές Υπηρεσίες» του «…ώστε να κατανείμουν με το βέλτιστο τρόπο … το εκπαιδευτικό προσωπικό αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων υπαγωγής τους», αποποιείται των ευθυνών και κάθε υποχρέωσής του για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων, σημειώνοντας μάλιστα απροκάλυπτα και με περρισή θρασύτητα ότι «η μη κάλυψη των λειτουργικών κενών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε κάθε φάση πρόσληψης αναπληρωτών, δεν αποτελεί παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας της Διοίκησης».

Καθοδηγούνται λοιπόν από το Υπουργείο, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Σχολικών Μονάδων, οι Σύλλογοι Διδασκόντων αλλά και οι Εκπαιδευτικοί, να προβούν σε παράνομες πράξεις, σε εκτέλεση προφορικών ως επί το πλείστον εντολών και χωρίς αποφάσεις και έγγραφες εντολές, όπως:

1. Κλείσιμο τμημάτων και αποστολή των παιδιών σε άλλο σχολείο (το οποίο όμως είναι επίσης πλήρες…).

2. Τροποποίηση του Πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων σχετικά με τις αναθέσεις των μαθημάτων εν μέσω της σχολικής χρονιάς.

3. Τερματισμός διδασκαλίας μαθημάτων που διδάσκονταν και ανάθεση άλλων που δεν διδάχθηκαν καθόλου.

4. Συνολική βαθμολόγηση τετραμήνου των μαθημάτων που έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό σκέλος, ενώ αυτά δεν διδάχθηκαν καθόλου στο ένα από τα δύο σκέλη, και τοποθέτηση ως συνολικού βαθμού, του βαθμού που έχει καταχωρηθεί μόνο στο ένα σκέλος, αυτού που διδάχθηκε.

5. Επίπληξη των Διευθυντών που είχαν την …απρονοησία να εγγράψουν τους μαθητές στην αρχή της χρονιάς, χωρίς να έχουν όλο το προσωπικό που απαιτείτο με οργανική θέση στο σχολείο.

6. Τηλεφωνικές εντολές σε εκπαιδευτικούς, από τα κατά τόπους Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Δ.Δ.Ε., να μετακινηθούν από ένα σχολείο σε άλλο, εγκαταλείποντας τμήματα και μαθητές, για να καλύψουν τις ανάγκες άλλων σχολείων όπου υπάρχει μεγαλύτερη ή παντελής έλλειψη εκπαιδευτικών της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας.

Τα παραπάνω στοιχεία τα έχουμε αναφέρει επανειλημμένα σε έγγραφά μας. Η εκπαιδευτική κοινότητα είναι αναστατωμένη. Διευθυντές σχολείων, Σύλλογοι διδασκόντων και Εκπαιδευτικοί, «εκβιάζονται» να αποδεχθούν παράνομες πράξεις, τεχνάσματα και πρακτικές της Διοίκησης υπό το κράτος πιέσεων και με το φόβο της επερχόμενης «αξιολόγησης». Όσοι συνάδελφοι ενίστανται και διαφωνούν, κατηγορούνται ότι κάνουν πολιτική στις πλάτες των μαθητών και ότι αυτοί θα είναι υπαίτιοι και υπόλογοι αν οι μαθητές δεν προαχθούν ή δεν πάρουν απολυτήριο ή πτυχίο.

Πολλοί από αυτούς που εκ της θέσεώς τους όφειλαν να αντιδράσουν στις μνημονιακές επιταγές και τις εξ’ αυτών εφαρμοζόμενες πολιτικές, οι οποίες έχουν ως συνέπεια την ύπαρξη των πολλών εκατοντάδων ελλείψεων εκπαιδευτικών, παρουσιάζονται τώρα ως αυτόκλητοι συνήγοροι της εφαρμοζόμενης πολιτικής απαξίωσης και υποβάθμισης των σχολείων και όψιμοι «γιαλαντζί μαθητοπατέρες». Εμφανίζονται ως κατήγοροι όλων εκείνων που υπερασπίζονται το δικαίωμα των μαθητών να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, απολυτήρια και πτυχία με αντίκρισμα, όσων απαιτούν από το Κράτος να τηρεί την συνταγματική υποχρέωσή του για Δημόσια Δωρεάν Παιδεία, και όσων προσπαθούν να σταματήσουν την περαιτέρω υποβάθμιση και τη διάλυση των σχολείων και της εκπαίδευσης.

Σχετικά με τα παραπάνω, δεχθήκαμε πολλά ερωτήματα και αιτήματα για παροχή πληροφόρησης, είτε από Ενώσεις και Συλλογικά Όργανα, είτε από μεμονωμένους εκπαιδευτικούς. Αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε τα πραγματικά συμφέροντα των μαθητών αλλά και να προστατεύσουμε τους εκπαιδευτικούς, αναλαμβάνοντας πλήρως και συνδικαλιστικά την ευθύνη, αναφέρουμε τα παρακάτω:

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή του πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων εν μέσω της σχολικής χρονιάς, ως προς την ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ και ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ είναι ανεπίτρεπτη, επιλήψιμη και απαράδεκτη. Θίγει βάναυσα την εκπαιδευτική διαδικασία, παραποιεί και κακοποιεί το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο, μειώνει την υπόσταση του εκπαιδευτικού λειτουργού και προκαλεί ζημία στον μαθητή, στερώντας του βασικές γνώσεις και δεξιότητες. Πέραν των ανωτέρω, είναι και καταφανώς ΠΑΡΑΝΟΜΗ !

Υπενθυμίζουμε ότι «Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων λαμβάνονται πάντοτε μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του… Ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από την υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται θέματα συνεδρίασης του Συλλόγου» (Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/ Δ1, ΦΕΚ 1340/16-10-2002, άρθρο 37, παρ.15). «Ο Σύλλογος των Διδασκόντων σε τακτική συνεδρίαση πριν από την έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος» (άρθρο 39, παρ.1), «…παρακολουθεί και εφαρμόζει τον αρχικό προγραμματισμό και, εφόσον χρειασθεί, παρεμβαίνει διορθωτικά» (παρ.2), «…αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου, την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και τα τμήματα» (παρ.4).

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, δεν αποτελεί έργο του Συλλόγου να αποφασίσει εάν ένα μάθημα έχει διδαχθεί «επαρκώς» και να αποφασίσει τη διακοπή της διδασκαλίας του, προκειμένου να ξεκινήσει η διδασκαλία ενός άλλου μαθήματος που δεν διδάχθηκε καθόλου (το οποίο επίσης θα διδαχθεί «ανεπαρκώς» μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς). Το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων, η διδακτέα ύλη και η «επαρκής» διδασκαλία της, ρυθμίζονται από την υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποφανθεί για αυτά ο Σύλλογος με το πρόσχημα της δήθεν «διορθωτικής παρέμβασης» επί του «προγραμματισμού», διότι στην περίπτωση αυτή καλείται να λάβει απόφαση όχι επί θεμάτων προγραμματισμού, αλλά επί της ουσίας και του περιεχομένου του διδασκόμενου μαθήματος και της διδακτέας ύλης!

2. ΠΡΟΣΟΧΗ: ο εκπαιδευτικός που συμμετέχει σε συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων και προσυπογράφει παράνομες πράξεις όπως οι παραπάνω, δεν απαλλάσσεται από την προσωπική του ευθύνη λόγω της συλλογικότητας του Οργάνου, διότι «…ο Σύλλογος καθηγητών είναι ένα συλλογικό όργανο το οποίο, μαζί με τη διεύθυνση, είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του νόμου στα σχολεία. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι νομικά δυνατό, γι` αυτό ούτε επιτρεπτό, ο σύλλογος καθηγητών να παίρνει αποφάσεις παρά τον νόμο… Γίνεται έτσι φανερό ότι τα μέλη συλλόγων καθηγητών ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για ενδεχόμενα παράνομες αποφάσεις των συλλόγων τους. Οι διευθυντές έχουν υπηρεσιακό καθήκον να μην εφαρμόσουν παράνομες αποφάσεις συλλόγων» (Εγκύκλιος Ε1/573/20-03-1984 ΥΠ.Ε.Π.Θ.).

Στην περίπτωση που ο ίδιος ο Διευθυντής του σχολείου εισηγείται στο Σύλλογο τη λήψη παράνομης απόφασης, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να την ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΝ, και – εφόσον αποτελούν μειοψηφία στο Σύλλογο – να καταγράψουν στα Πρακτικά τη διαφωνία τους.

Επισημαίνουμε λοιπόν στους συναδέλφους, ότι όταν έρθει η «δύσκολη ώρα», η ίδια Διοίκηση που τώρα πιέζει για παράνομες πράξεις, τότε θα «νίπτει τα χείρας» της και θα επιρρίψει όλο το βάρος στους εκπαιδευτικούς, οι δε συνάδελφοι είναι εκτεθειμένοι σε τυχόν κακόβουλες ενέργειες, που μπορεί να προέλθουν από την ίδια τη Διοίκηση!!

Υπενθυμίζουμε την παράλογη περίπτωση του 2ου ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών, που έφτασε στις δικαστικές αίθουσες ύστερα από καταγγελία του ίδιου του …(πρώην) Διευθυντή του σχολείου, και οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στο Σύλλογο καταδικάστηκαν, με ποινές φυλάκισης από 12 ως 24 μήνες με αναστολή, για παράβαση καθήκοντος και έκδοση ψευδούς δικαιολογητικού, επειδή …δέχθηκαν έγγραφα δικαιολόγησης απουσιών μαθητών μετά την παρέλευση 10ημέρου…

3. Δεν μπορεί να γίνεται «ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ» ή «υποκατάσταση» ελλείποντος εκπαιδευτικού, ούτε προσωρινά, από εκπαιδευτικό που δεν έχει τις απαραίτητες αναθέσεις. Ακόμα και εάν ο εκπαιδευτικός αυτός διαθέτει «προσόντα» που καλύπτουν τις προδιαγραφές διδασκαλίας του μαθήματος, θα πρέπει πρώτα να έχουν αξιολογηθεί τα προσόντα αυτά, να έχουν αναγνωριστεί επισήμως από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, και στην περίπτωση που χρειάζεται, να έχει γίνει μετάταξη του υπαλλήλου. Πριν να ολοκληρωθούν αυτές οι πράξεις, κάθε ανάθεση διδασκαλίας που δεν καλύπτεται από την υφιστάμενη υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ !!

4. Καμία ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ εκπαιδευτικού δεν μπορεί να γίνεται με προφορικές εντολές, ακόμη και εάν αυτές προέρχονται από «εκπροσώπους» Δ/νσεων Εκπαίδευσης ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ζητούν έγγραφη εντολή πριν από την εκτέλεση της απόφασης, η οποία μάλιστα θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Σε άλλη περίπτωση, θα είναι αδικαιολογήτως απόντες από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν.

5. Στα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ μαθήματα που προβλέπεται η ύπαρξη δεύτερου εκπαιδευτικού (π.χ. για δυναμικό 13 μαθητών και άνω), οι συνάδελφοι θα πρέπει να απαιτούν την εφαρμογή του Νόμου. Εάν δεν υπάρχει 2ος εκπαιδευτικός, τότε ο συνάδελφος που διδάσκει το μάθημα οφείλει να αναφέρει το θέμα στο Διευθυντή του Σχολείου και να ζητήσει να επιλέξει εκείνος σε ποιους π.χ. 12 μαθητές θα διδάσκει κάθε φορά. Ο Διευθυντής είναι υποχρεωμένος να απασχολήσει τους υπόλοιπους μαθητές κατά τις ώρες που δεν θα κάνουν μάθημα. Στο θέμα αυτό εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή των συναδέλφων, διότι φέρουν βαρύτατες ευθύνες σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων.

6. Σε περίπτωση που ζητηθεί από Εκπαιδευτικό να εφαρμόσει παράνομες αποφάσεις και εντολές, είτε αυτές προέρχονται από το Σύλλογο, είτε από τα Υπηρεσιακά Όργανα, αυτός οφείλει πριν την εκτέλεση ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και στη συνέχεια ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ τις (έγγραφες) αυτές εντολές χωρίς υπαίτια καθυστέρηση (παρ.2, άρθρο 25, Ν.3528/2007 ΦΕΚ26/9-2-2007).

7. Σε περίπτωση όμως που η εντολή αυτή είναι ΠΡΟΔΗΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ, και μάλιστα άπτεται της ΥΓΕΙΑΣ και της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των μαθητών, οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει εγγράφως χωρίς αναβολή. Ύστερα από μια τέτοια ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΑΚΟΗΣ, και εφόσον η Διοίκηση επανέλθει με δεύτερη εντολή (στην οποία θα πρέπει να εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος), τότε ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει, αναφέροντας συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε (παρ.3).

Συνάδελφοι,

Η τήρηση της νομιμότητας είναι η μόνη που μπορεί να διαφυλάξει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και να διατηρήσει την ηρεμία στην εκπαιδευτική κοινότητα. Φτάσαμε δυστυχώς στο σημείο να επιχειρηματολογούμε για τα στοιχειώδη και για την ανάγκη πιστής τήρησης των Νόμων!!

Είναι προφανές ότι η Διοίκηση παραπαίεικαι για αυτό διολισθαίνει με σπασμωδικές κινήσεις σε όλο και πιο παράνομες ενέργειες, που προδίδουν τα βαθιά αδιέξοδα στα οποία έχει περιέλθει υπό το κράτος πρωτοφανών πολιτικών της Μνημονιακής Κυβέρνησης και της Ηγεσίας του Υπουργείου.

Διαφυλάξτε τους εαυτούς σας.

Μη συμμετέχετε σε παράνομες ενέργειες και μη συναινείτε σε αυθαίρετες, επιλήψιμες και ανεπίτρεπτες πράξεις, κατ’ εντολή της Διοίκησης.

Προασπίστε τη Δημοκρατική Λειτουργία των σχολείων.

Αγωνιστείτε για τη Δημόσια Δωρεάν Παιδείας της Πατρίδας μας.

Στα χέρια μας κρατάμε το μέλλον και την ελπίδα των παιδιών μας.

ΜΗ ΦΟΒΑΣΤΕ !

Η Ομοσπονδία μας είναι διαθέσιμη για κάθε συμβουλή και συνδικαλιστική κάλυψη σχετικά με τα παραπάνω.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης