Για τη μη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας σε εκλεγμένο μέλος Προεδρείου ΔΣ ΕΛΜΕ

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει τον Διευθυντή του 10ου ΓΕΛ Κηφισιάς για τη συστηματική παραβίαση του νόμου περί συνδικαλισμού και των διευκολύνσεων που υποχρεούται η Διοίκηση να παρέχει στα Προεδρεία των ΔΣ των ΕΛΜΕ.

Συγκεκριμένα ο εν λόγω Διευθυντής αρνείται να χορηγήσει μία (1) ημέρα συνδικαλιστική άδεια και μείωση τεσσάρων (4) ωρών διδακτικού ωραρίου στην νεοεκλεγείσα γενική γραμματέα της Β ΕΛΜΕ Ανατ. Αττικής.

Ο εν λόγω Διευθυντής, είναι προφανές ότι κινείται αυθαίρετα και εκτός νομικού πλαισίου. Οι συνδικαλιστικές άδειες δεν είναι παραχώρηση της Διοίκησης αλλά δικαίωμα που κατακτήθηκε από το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα άρθρο 17, Νόμος 1264/1982 (ΦΕΚ 79 Α΄ 1/7/1982).

Καλούμε τον Διευθυντή της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας να φροντίσει για την εφαρμογή της νομιμότητας.

alt