Ο Υπουργός Παιδείας για τις προσλήψεις πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την κολύμβηση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/05/2018 - 17:13 | Author: Newsroom Ipaidia

Ο Υπουργός Παιδείας στην ερώτηση με αριθμό 2419/8-1-2018, την οποία κατέθεσαν οι προαναφερόμενοι κ.κ. Βουλευτές με θέμα «Προβλήματα στην πρόσληψη Πτυχιούχων για την εφαρμογή του αντικειμένου της στα Δημοτικά Σχολεία» απάντησε τα εξής:

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 188128/Δ5/02-11-2017 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αποφασίσθηκε η εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ΄ και Δ΄ Τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το σχολικό έτος 2017-2018.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 2419/8-1-2018, την οποία κατέθεσαν οι προαναφερόμενοι κ.κ. Βουλευτές με θέμα «Προβλήματα στην πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία» και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 188128/Δ5/02-11-2017 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αποφασίσθηκε η εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ΄ και Δ΄ Τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το σχολικό έτος 2017-2018. Η καθυστέρηση έναρξης του αντικειμένου της κολύμβησης που παρατηρήθηκε, οφείλονταν στην ανάγκη καταρχάς της στελέχωσης όλων των σχολικών μονάδων της χώρες με εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 191103/Δ5/07-11-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η οικεία Διεύθυνση προχώρησε, μετά τις θετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, στη διάθεση-απόσπαση πενήντα (50) μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβηση. Στο πλαίσιο δε του Συμφώνου συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. απέστειλε στη Γ.Γ.Α. τον αριθμό των προς κάλυψη κενών, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πιστώσεις από τη Γ.Γ.Α., για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο Β΄ τρίμηνο, η οποία και προχώρησε στην πρόσληψη εκατόν πενήντα πέντε (155) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην κολύμβηση και σε άλλα αθλήματα υγρού στίβου.

Loading...


  • europalso   ideascentral