Στη στην εφημερίδα Τα Νέα τοποθετήθηκε για την μην κρατική ανώτατη παιδεία. Συγκεκριμένα: “Αναζητώντας τη σύγκλιση με τους άλλους πολιτικούς χώρους για τις απαραίτητες αλλαγές στο Σύνταγμα, θα συζητούσατε τη ;”

Αναμφίβολα η κουλτούρα των συναινέσεων και των συγκλίσεων είναι κάτι που ενισχύει τη δημοκρατία. Αυτό αποτελεί βάση κάθε συζήτησης, πόσω μάλλον για θέματα τόσο κρίσιμα όσο είναι οι συνταγματικές αλλαγές. Εκπτώσεις όμως, αν δεν πειστούμε από την επιχειρηματολογία για την όποια αλλαγή, εμείς δεν θα κάνουμε. Οσοι υποστηρίζουν την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, προβάλλουν μία ιδεολογία όπου ο ανταγωνισμός θα επιφέρει βελτίωση.

Είναι ένα επιχείρημα που θέλει να μεταφέρει το μοντέλο της επιχειρηματικότητας στον θεσμό των πανεπιστημίων. Είναι μία ιδεολογική εμμονή.

Κανείς δεν έχει προβάλει μία σοβαρή επιχειρηματολογία, αρχίζοντας από τη διατύπωση των προβλημάτων που καλείται να επιλύσει η ίδρυση τέτοιων πανεπιστημίων. Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο του μαθητή ή φοιτητή-πελάτη, που τόσο εμμονικά προβάλλεται από τον κ. και το κόμμα του και τόσο απροκάλυπτα διαφημίζεται μέσω της δυσφήμησης των δημόσιων πανεπιστημίων, δεν μας αφορά.

Εκείνο στο οποίο εμείς επικεντρωνόμαστε και ζητάμε συγκλίσεις είναι η ενδυνάμωση του δημόσιου πανεπιστημίου και της δημόσιας δωρεάν παιδείας, γενικότερα