Οχι στην απόλυση των ιατρών-εκπαιδευτικών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του στην εξοντωτική διαθεσιμότητα-απόλυση των 156 συναδέλφων που απασχολούνται στην δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση, στον τομέα Υγείας και Πρόνοιας.

Το πολυνομοσχέδιο δίνει την χαριστική βολή στους γιατρούς-εκπαιδευτικούς, ο ρόλος των οποίων στην εκπαίδευση είναι αποδεδειγμένα σημαντικότατος και τους στέλνει στην ανεργία .

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στηρίζει τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και ζητά, ειδικά από τους Υγειονομικούς του Κοινοβουλίου, να μεριμνήσουν για την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τσάμης Δημήτρης

Νίτσας Νικόλαος