Η Ελληνική γλώσσα αποτελεί εδώ και τέσσερις χιλιάδες χρόνια μία πολύ πλούσια και ποικίλη γλώσσα Μάλιστα θα ήταν και η γλώσσα που θα χρησιμοποιούνταν ως κοινή για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη… Και όμως λόγω κάποιων εξωτερικών παραγόντων και αιτιών που κυρίως βασίζονται στην τεχνολογία η ισχύ της ελληνικής γλώσσας αρχίζει και μεταβάλλεται με αποτέλεσμα να παύει να είναι αμιγώς παραδοσιακή και βασισμένη στις Ελληνικές ρίζες…. Ένας από τους κύριους λόγους που η γλώσσα μας αρχίζει και μεταβάλλεται είναι η τέχνη. Σε πολλά τραγούδια παρατηρούμε πολλά συντακτικά και γραμματικά λάθη τα οποία εξαναγκάζονται να κάνουν οι στιχουργοί πολλές φορές για να συμπίπτουν οι στίχοι προκειμένου να κάνουν ομοιοκαταληξία.