Νομοθετική Ρύθμιση για την κατάργηση της διδασκαλίας σε κατόχους Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας

Αρχές Νοέμβρη θα είναι έτοιμη να καταθεθεί προς ψήφιση, στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για το “Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

”με διάταξη που θα καθορίζει τις νέες προυποθέσεις για την χορήγηση μέσω Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας.

Η νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπει προβλέπει μη χορήγηση σε κατόχους Πιστοποιητικών.