Νομοτεχνικές βελτιώσεις στις τροπολογίες του Υπ. Παιδείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/11/2015 - 14:56 | Author: Newsroom Ipaidia

Ο υπουργός Παιδείας κατέθεσε στη Βουλή Νομοτεχνικές Βελτιώσεις επί των τροπολογιών που ψηφίζονται την Πέμπτη σχέδιο νόμου για τις Πανελλαδικές, τα στελέχη εκπαίδευσης και τον οργανισμό του υπ.

Παιδείας.

Οι βελτιωτικές αλλαγές αφορούν:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: Στην τροπολογία που ήδη βρίσκεται στη Βουλή, προστίθεται η φράση «με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες» στην τροπολογία που αφορά τους υποψηφίους παλαιοτέρων ετών που επιθυμούν να εξεταστούν με το νέο σύστημα Πανελλαδικών που θα ισχύσειγια πρώτη φορά του χρόνου.
Επίσης για τους ίδια κατηγορία υποψηφίων αφαιρείται η πρόταση «οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής με κάποιο ειδικό ποσοστό θέσεων», εάν επιλέξουν να εξεταστούν με το νέο σύστημα.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Με μια δεύτερη Νομοτεχνική βελτίωση στην ήδη κατατεθείσα στη Βουλή τροπολογία, δίνεται στα στελέχη που τοποθετούνται σε θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, να επιλέγουν μεταξύ των αποδοχών της θέσης στελέχους της εκπαίδευσης και αυτών της θέσης στην οποία τοποθετούνται

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: « 2. Ειδικώς : α) σε όλα τα Τμήματα και τις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και γ) στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, δύναται να προΐστανται και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Ειδικότερα οι Νομοτεχνικές Βελτιώσεις, έχουν ως εξής:

ΟΙ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

« Εναλλακτικά, οι ανωτέρω υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να συμμετάσχουν με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες στις εξετάσεις για την εισαγωγή στις σχολές, τμήματα και ακαδημίες σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίσθηκε με τον ν.4327/2015 (Α΄ 50). Το δικαίωμα συμμετοχής με το νέο σύστημα το διατηρούν και για τα σχολικά έτη που έπονται του σχολικού έτους 2015-2016. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται για τους μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος ενυπόγραφη αίτηση- δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις στη σχολική μονάδα από την οποία αποφοίτησαν ή στην κοντινότερη στην κατοικία τους σχολική μονάδα, με την οποία δηλώνουν την Ομάδα Προσανατολισμού στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν καθώς και
σε ποια μαθήματα θα διαγωνισθούν πανελλαδικά».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής:

« 2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) καθώς και η παράγραφος 7 του άρθρου 43 του ν.4186/2013 που προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 58 του ν.4310/2014 (Α΄ 258) καταργούνται. Οι απόφοιτοι εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015- 2016 θα εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 με βάση το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2014-2015».

3. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 42, προστίθενται οι λέξεις «μπορεί να» πριν από τη φράση: καθορίζεται η διαδικασία υλοποίησης των παραγράφων 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου καθώς και κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή τους.

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 43, αντικαθίσταται η παρ.2 του άρθρου 66 του ΠΔ 114/14, ως εξής:
« 2. Ειδικώς : α) σε όλα τα Τμήματα και τις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και γ) στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, δύναται να προΐστανται και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 τροποποιείται ως εξής:
α) Στο πρώτο εδάφιο, αντικαθίσταται η φράση της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τη φράση «της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» .
β) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου, μετά τη λέξη τοποθετούνται, προστίθεται η φράση «,συμπεριλαμβανομένων των στελεχών που τοποθετούνται σε θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ».

Loading...
  • ideascentral

    europalso