Δείτε αναλυτικά τα βασικά σημεία από την σημερινή ακρόαση των φορέων που πραγματοποιείται στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που αφορά στην , Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθησης.

Φάνηκε σε τι βαθμό έχει γίνει σε βάθος διάλογος μεταξύ φορέων και .

Αναφερθήκαν σχεδόν όλοι στην εξαιρετική συνεργασία με Υπ. Παιδείας και στο γεγονός ότι έχουν ενσωματωθεί πολλά σχόλιά τους.
Σχεδόν όλοι οι φορείς θετικοί στο νομοσχέδιο – πολύ σπάνιο για υπό συζήτηση στη Βουλή.

Εστίασαν ιδιαιτέρως:

1) στην αναγκαιότητα της οριζόντιας παρέμβασης για την αναδιάρθρωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης,

2) στη σύνδεση με αγορά εργασίας,

3) στη χρησιμότητα των κλαδικών συμβουλίων,

4) στη σημασία της διαπερατότητας (δηλ. όλοι οι δρόμοι να συνδέονται, να μην υπάρχουν αδιέξοδα / στεγανά μεταξύ των διαφορετικών εναλλακτικών).