Αγαπητοί Συνάδελφοι, Παρουσιάζουμε το “Qualification Specification” που αφορά στον τρόπο αξιολόγησης του φορέα εξετάσεων πιστοποίησης στην Αγγλική γλώσσα NOCN, με τον οποίο η Π.Ο.Ι.