Ερώτηση κατέθεσε στη βουλή και την υπουργό παιδείας, η βουλευτής Ασημακοπούλου Σοφία- Χάιδω, σχετικά με την αξιολόγηση των πιλοτικών προγραμμάτων Εργαστήρια Δεξιοτήτων στα αγγλικά στα .

Η ερώτηση:

Σύμφωνα με το νόμο 4692/2020 (άρθρο1, παράγραφος 1) και την Υ.Α. Φ.7/79511/ΓΔ4 (24 Ιουνίου 2020, Αρ. Φύλλου 2539) εισήχθησαν, πιλοτικά, στην Πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Σύμφωνα, δε, με το νόμο 4692/2020 (άρθρο 1, παράγραφος 2) η εισαγωγή ή μη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου, θα γινόταν μετά από
έκθεση αποτελεσμάτων και σχετική γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Χωρίς, τελικά, να υπάρξει αξιολόγηση και έκθεση αποτελεσμάτων από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με το νόμο 4807/2021 (άρθρο 52) τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εισήχθησαν στο πρόγραμμα σπουδών και στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τύπων σχολικών μονάδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων.

Στον δε ιστότοπο του «ΙΕΠ» υπάρχει αναρτημένη μόνο η Ενδιάμεση έκθεση παρακολούθησης (31 Αυγούστου – 30 Νοεμβρίου 2020).

Εν συνεχεία, σύμφωνα με το νόμο 4692/2020 (άρθρο 2) και την Υ.Α. Φ.7/76108/ΓΔ4/17- 06-2020 έγινε πιλοτική εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες στο υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα, των δημόσιων Νηπιαγωγείων γενικής παιδείας όλων των τύπων, κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Με την ολοκλήρωση
της πιλοτικής δράσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα έπρεπε να συντάξει έκθεση αποτελεσμάτων και να γνωμοδοτήσει προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, είτε για το θεμιτό της εισαγωγής ή μη της δημιουργικής ενασχόλησης των μαθητών του Νηπιαγωγείου με την αγγλική γλώσσα σε όλα τα Νηπιαγωγεία, είτε για την ανάγκη διενέργειας νέας πιλοτικής δράσης. Χωρίς, όμως, να υπάρξει η έκθεση που να απορρέει
από πορίσματα της διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης του προγράμματος «Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο», όπως προέβλεπε ο νόμος και η αντίστοιχη Υ.Α., με το νόμο 4807/2021 (άρθρο 53), το ως άνω πρόγραμμα, τελικά, εισήχθη στο υποχρεωτικό πρόγραμμα των νηπιαγωγείων της χώρας. Στον δε ιστότοπο  ου «ΙΕΠ» βρίσκουμε αναρτημένη μόνο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε σχέση με το πρόγραμμα «Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο» και πάντως, όχι έκθεση που να απορρέει από πορίσματα της διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης του ως άνω προγράμματος.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Έχουν αξιολογηθεί διαμορφωτικά και τελικά οι ως άνω εκπαιδευτικές δράσεις, στο σύνολό τους; Αν ναι, γιατί οι εκθέσεις των συμπερασμάτων δεν είναι δημοσιοποιημένες στο διαδίκτυο και προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο;

2. Για την εισαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο πρόγραμμα σπουδών και στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τύπων σχολικών μονάδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων και για την εισαγωγή του προγράμματος «Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο», λάβατε υπόψη σας τυχούσα έκθεση, που προέκυψε από πορίσματα της διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης των ως άνω προγραμμάτων ή όχι;