Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση της υφυπουργού Παιδείας κ.   για την έγκριση της λειτουργίας 141 Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Η απόφαση

Εγκρίνεται από την υφυπουργό παιδείας για το σχολικό έτος 2021 – 2022 η λειτουργία των Παραρτημάτων των Νηπιαγωγείων .