Τα  τελειώνουν φέτος σε και την Παρασκευή 15 Ιουνίου . Την ημέρα χορηγούνται στους μαθητές των δημοτικών σχολείων Τίτλοι Προόδου και αντίγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 20.

Την ίδια ημερομηνία αποστέλλονται από τα νηπιαγωγεία τα Πιστοποιητικά Φοίτησης των για την τους στα Δημοτικά και από τα Δημοτικά οι Τίτλοι Σπουδών των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια.

Σύμφωνα με το ΠΔ διδασκαλία μαθημάτων δεν γίνεται επίσης την ημέρα έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους