Από 2 ως και 19 Μαϊου θα γίνουν φέτος οι στα και τα δημοτικά. Στα νηπιαγωγεία θα γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις. Οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν το βιβλιάριο υγείας του παιδιού αλλά και το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

Δεν θα χρειαστεί πιστοποιητικό γέννησης.

Όλα τα νηπιαγωγεία και τα δύναται να λειτουργήσουν με ολοήμερο πρόγραμμα.