Η κυβέρνηση κόβει τη χρηματοδότηση στα ΑΕΙ ωθώντας τα σε αυτοχρηματοδότηση, ενώ παράλληλα προωθεί εκτεταμένη «Αθηνά» στα ΤΕΙ, από την οποία πιθανότατα άλλα τεχνολογικά ιδρύματα θα ενωθούν με το αντίστοιχο πανεπιστημιακό ίδρυμα και άλλα θα απορροφηθούν…

Η νέα χαρτογράφηση της ανώτατης εκπαίδευσης (μετά την πρώτη αποτυχία της πρώτης «Αθηνάς») φαίνεται ότι θα αποτελέσει μία από τις πρώτες κινήσεις του υπουργείου Παιδείας με τον νέο χρόνο, αλλά το ερώτημα είναι αν θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας ή το αντίθετο.

Η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας και υπεύθυνη για τη λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας Σία Αναγνωστοπούλου εξέφρασε ανοικτά στη Σύνοδο των προέδρων ΤΕΙ την άποψή της για το θέμα.

Είπε συγκεκριμένα:
Κατά την προσωπική της άποψη είναι θετικό βήμα η μετεξέλιξη των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών ή η ενοποίηση του χώρου ανώτατης εκπαίδευσης. Πρόσθεσε όμως ότι το θέμα θα συζητηθεί στην επιτροπή εθνικού διαλόγου για την Παιδεία.
Με άμεση νομοθετική ρύθμιση μπορεί να κατοχυρωθεί η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε συνεργασία πανεπιστημιακών τμημάτων και τμημάτων ΤΕΙ.
Επίσης επανέλαβε ότι προωθούνται οικονομικές διευκολύνσεις για τα ΤΕΙ και τα πανεπιστήμια αφενός από τη ΔΕΗ για τα τιμολόγιά της, αφετέρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) για τη μείωση των δημοτικών τελών τους.

Παράλληλα η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι από παράβλεψη δεν συμπεριελήφθησαν στην Επιτροπή του εθνικού διαλόγου για την Παιδεία και άλλα μέλη ΤΕΙ και ζήτησε από τη Σύνοδο να προτείνει πέντε-έξι επιπλέον ονόματα καθηγητών ΤΕΙ για συμπλήρωσή της. Παράλληλα δήλωσε ότι θα υπάρξουν πολλά μέλη-καθηγητές ΤΕΙ στις ειδικές θεματικές επιτροπές που θα δημιουργηθούν για τον διάλογο αυτό.

Τέλος, η κυρία Αναγνωστοπούλου είπε ότι θα εισγηθεί την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΤΕΙ και στα πανεπιστήμια σε δύο φάσεις, όπου η πρώτη θα αφορά με 500 άτομα και η δεύτερη περί τα τέλη του 2016 με 1.000 άτομα.