Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ) Κύπρου:  Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου 2019 θα διεξαχθούν  οι εξετάσεις για εγγραφή στον κατάλογο των Εκπαιδευτικών προς .

Σύμφωνα με το ενημερωτικό Σημείωμα του Δρ Κώστα Χαμπιαούρη, Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, αναφορικά με το Νέο Συστήμα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ)  «Η εισαγωγή ενός νέου, σύγχρονου και αξιοκρατικού συστήματος διορισμών στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, αποτελεί κεντρικό άξονα των μεταρρυθμιστικών μας προσπαθειών, οι οποίες αποσκοπούν στην αναβάθμιση και βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος».

Το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ), σύμφωνα με τον Υπουργό,  στοχεύει στην επιλογή των καταλληλότερων Εκπαιδευτικών για ένταξη στην Εκπαίδευση, στη βάση επιτυχίας σε Γραπτές Εξετάσεις και, ως εκ τούτου, εδράζεται σε ποιοτικά και αξιοκρατικά κριτήρια.

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε για να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο/η, με πλήρη διαφάνεια, όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που διέπουν το ΝΣΔΕ.

Στην ενημερωτική για τις προσλήψεις ιστοσελίδα παρέχονται πληροφορίες που αφορούν στη διεξαγωγή των Εξετάσεων για όλους/ες τους/τις υποψήφιους/ες Εκπαιδευτικούς για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Εκπαιδευτικών.

Οι εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ) για εγγραφή στον κατάλογο των Διορίσιμων Εκπαιδευτικών, θα διεξαχθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη 2019

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δέχεται αιτήσεις ή εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, ανάλογα με την περίπτωση, για εγγραφή στους πίνακες διορισίμων.

Μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου, διεξάγεται γραπτή εξέταση για μοριοδότηση υποψηφίων που έχουν υποβάλει αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Γραφείο της Επιτροπής μέχρι την 31ηΑυγούστου.

Για τους πίνακες διορισίμων Μαρτίου 2020, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος στο Γραφείο της ΕπιτροπήςΕκπαιδευτικής Υπηρεσίαςμέχρι την Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019.

Αίτηση για εγγραφή σε Πίνακα Διορισίμων (έντυπο ΕΕΥ01Β) υποβάλλεται από πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στον Πίνακα Διοριστέων της εν λόγω ειδικότητας.Εκδήλωση ενδιαφέροντος (έντυπο ΕΕΥ01Γ) για εγγραφή σε Πίνακα Διορισίμων υποβάλλεται από πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στον Πίνακα Διοριστέων της εν λόγω ειδικότητας.

Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση από το ΥΠΠΑΝ σχετικά με τις αιτήσεις συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις, το πρόγραμμα εξετάσεων και τα θέματα πληρωμών. Η ανακοίνωση θα εκδοθεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2019.