Τι αναφέρεται στην τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή για το νέο σύστημα – Πρόσθετο προσόν θα αποτελεί η και επάρκεια για την πλήρωση των κενών θέσεων.

Όσοι τη διαθέτουν πριν τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων προτάσσονται των υποψηφίων.

Όσα αναφέρονται για την παιδαγωγική επάρκεια: