Νέο σύστημα διορισμών: Κριτήρια αξιολογικών Πινάκων Εκπαιδευτικών ΕΑΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/01/2019 - 11:00 | Author: Newsroom Ipaidia

Στα αξιολογικού Πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. απαιτείται σκέτο ή χωρίς ειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή τη Σχολική

Το νέο σχέδιο

 

Το παλιό

 

Άρθρο 6

 

Κριτήρια αξιολογικών Πινάκων Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.

 

1. Οι αξιολογικοί πίνακες Δ1΄, Δ2΄και Δ3΄καταρτίζονται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:

 

Α. Ακαδημαϊκά Προσόντα :

 

·Διδακτορικό δίπλωμα στην Ε.Α.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία: σαράντα (40) μονάδες.

 

·Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στην Ε.Α.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία ή ειδικά για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες: είκοσι (20) μονάδες. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων σπουδών του προηγούμενου εδαφίου ή και άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο υποψήφιος λαμβάνει είκοσι επτά (27) μονάδες για το σύνολο των τίτλων αυτών.

 

·Για τον κλάδο ΠΕ11, κύρια ειδικότητα «ΕΑΕ» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία»: οκτώ (8) μονάδες.

 

·Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: δεκαέξι (16) μονάδες.

Νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών: Όλη η τροπολογία • Το ipaidia.gr στο google news

  Τελευταίες Ειδήσεις

  Ειδήσεις για πανελλήνιες 2020

     • ideascentral

   europalso