ΝΕΟ ΠΜΣ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ: «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/04/2016 - 21:24 | Author: Newsroom Ipaidia

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Νέο Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση»

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση» (Φ.Ε.Κ.

591/07.03.2016, τ. Β’) και το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση»

Η Διεθνής αντιστοίχηση του τίτλου είναι:MasterofEducation (M.Ed.) και αντιστοιχεί σε 90 Ects.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται:

α) η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα (Χειμερινό & Εαρινό εξάμηνο),

β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε νέες και νέους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ των αντίστοιχων ειδικοτήτων Παιδαγωγικών, Μαθηματικών, Θετικών Επιστημών, ΤΠΕ, καθώς και σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Προσχολικής, Δημοτικής, Δευτεροβάθμιας και άλλων επιπέδων και μορφών εκπαίδευσης) με επαρκή επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση, με κριτική σκέψη και διάθεση ερευνητικής αναζήτησης στη Διδακτική, στην Παιδαγωγική και στην Εκπαιδευτική Καινοτομία.

Τα μαθήματα και τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται στη Ρόδο, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι διδακτικές συνεδρίες διεξάγονται κατά κύκλους (modules) όπου συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες, ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί και η περίπτωση μετακίνησης φοιτητών και φοιτητριών που δεσμεύονται επαγγελματικά σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας το διάστημα από 18η Απριλίου μέχρι και την 31η Μαϊου 2016 (ώρα 14:00 ). Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.pmsdt.gr/recordspms2

Η πρόσκληση των υποψηφίων για συνεντεύξεις προβλέπεται για την Κυριακή 26 και τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016.Η τελική κατάταξη και επιλογή των υποψηφίων θα ανακοινωθεί το μήνα Ιούλιο 2016.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.500€, τα οποία θα καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις: 400,00€, 20 ημέρες από την ανακοίνωση των επιτυχόντων/ουσών, 700,00 € κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο, 700,00 € στην έναρξη του 2ου εξαμήνου και 700.00 στην έναρξη του 3ου εξαμήνου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα http://www.pse.aegean.gr/dithenet/ και στη γραμματεία στο τηλ. 22410 – 99192 καθημερινά (09:00 – 15:00) (fax: 22410-99193), e-mail. Rhodes_pms_dt@aegean.gr).

Δείτε το ΠΜΣ ΚΑΙ ΕΔΩ

Loading...


  • europalso   ideascentral