Το νομοσχέδιο “Αναδιοργάνωση των της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις” προβλέπει: Δεν θα αναπληρώνονται από μονάδων οι Διευθυντές Εκπαίδευσης όταν απουσιάζουν σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπ.Παιδείας για τις Δομές Υποστήριξης. Η αναπλήρωση θα γίνεται από τους προϊσταμένους εκπαιδευτικών θεμάτων.

Με άλλη διάταξη προβλέπεται ο ορισμός των σε σχολικές μονάδες όχι με βάση τον αριθμό των τμημάτων όπως ίσχυε αλλά με βάση τον αριθμό μαθητών.