Νέες Σχολές και Τμήματα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά την κατάργηση του ΤΕΙ Ηπείρου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/08/2018 - 18:30 | Author: Newsroom Ipaidia

Σύμφωνα με το άρθρο 2, Ίδρυση Σχολών στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ιδρύονται την 1η.10.2018 οι εξής Σχολές

α) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, µε έδρα την πόλη της Άρτας.
β) Γεωπονίας, µε έδρα την πόλη της Άρτας.
γ) Κοινωνικών Επιστηµών, µε έδρα την πόλη των Ιωαννίνων.
δ) Μουσικών Σπουδών, µε έδρα την πόλη της Άρτας.
Επίσης η Σχολή Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µετονοµάζεται σε Σχολή Οικονοµικών και Διοικητικών Επιστηµών.
Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των ιδρυόµενων Σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, Ίδρυση Τµηµάτων στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ιδρύονται την 1η.10.2018 τα εξής Τµήµατα:
α) Νοσηλευτικής, µε έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.
β) Λογοθεραπείας, µε έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστηµών Υγείας.
γ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία, µε έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών.
δ) Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, µε έδρα την πόλη της Πρέβεζας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών και Διοικητικών Επιστηµών.
ε) Μουσικών Σπουδών, µε έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικών Σπουδών.
στ) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, µε έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
ζ) Γεωπονίας, µε έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας.
η) Ψυχολογίας, µε έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών.
θ) Μετάφρασης και Διερµηνείας, µε έδρα την πόλη της Ηγουµενίτσας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών.
ι) Επιστηµών Τροφίµων και Διατροφής, µε έδρα την πόλη της Άρτας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονίας.
ια) Μηχανολόγων Μηχανικών, µε έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή.

Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τµηµάτων των περιπτώσεων α΄ έως η΄ και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τµηµάτων των περιπτώσεων θ΄ έως ια΄ καθορίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίµηση των υλικοτεχνικών υποδοµών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι αργότερα από το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, Μετονοµασία του Τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020 το Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µετονοµάζεται σε Τµήµα Φιλοσοφίας.
To Τµήµα Φιλοσοφίας χορηγεί πτυχίο το οποίο θεωρείται ως προς κάθε συνέπεια αντίστοιχο και ισότιµο µε το πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και οι απόφοιτοί του εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄38). Η εκπαιδευτική λειτουργία του Τµήµατος Φιλοσοφίας και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών αρχίζει από το ακαδηµαϊκό έτος 2019-2020.  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: