| Το που θα θεσμοθετηθεί έως τα τέλη Μαρτίου, είπε ο υπουργός Παιδείας σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, στην οποία  άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγών τόσο στην πρόταση που έχε παρουσιάσει για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια της χώρας, όσο και την διδακτέα ύλη για την Γ Λυκείου που ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής την περασμένη εβδομάδα.

Ο υπουργός Παιδείας ξαναείπε ότι τα Λατινικά αντικαθιστά η Κοινωνιολογία στην αντίστοιχη επιστημονική κατεύθυνση, ενώ επανέλαβε και ότι προετοιμάζεται η δημιουργία της 4ης Νομικής Σχολής στην χώρα, που θα λειτουργήσει στην Πάτρα.

Παράλληλα δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για την συγχώνευση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το ΤΕΙ της περιοχής (διαδικασία που θα κρατήσει μέχρι τις 4 Μαρτίου). Όπως είναι γνωστό το υπουργείο Παιδείας φιλοδοξεί να δώσει στη δημοσιότητα το καλοκαίρι ένα μηχανογραφικό δελτίο που δεν θα έχει κανένα ΤΕΙ. Στo πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας μετά τη συγχώνευση του με το ΤΕΙ της περιοχής ιδρύονται τέσσερις Σχολές που θα αρχίσουν να λειτουργούν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2019-2020): Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την Κοζάνη, Θετικών Επιστημών, με έδρα την Καστοριά, Γεωπονικών Επιστημών, με έδρα τη Φλώρινα, Επιστημών Υγείας, με έδρα την Κοζάνη.

 

Για τις δήλωσε ότι «εδώ και έναν χρόνο επεξεργαζόμαστε τα προγράμματα σπουδών και την ύλη για την Γ Λυκείου του 2020» ενώ πρόσθεσε ότι ανακοινώθηκε τώρα και όχι τον Ιούνιο ώστε να κάνουν τον προγραμματισμό τους οι γονείς των παιδών και οι …φροντιστές.

Το νέο πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργειου Παιδείας στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) ως ακαδημαϊκή μονάδα του, ενώ στο Ίδρυμα με τη νέα μορφή του θα λειτουργήσουν τα εξής Τμήματα:

α) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή,

β) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή,

γ) Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,

δ) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,

ε) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,

στ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,

Δείτε τις τελευταίες από την Ελλάδα για την Παιδεία και τα νέα της επικαιρότητας στο

ζ) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, με έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,

η) Οικονομικής Επιστήμης, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,

θ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,

ι) Ψυχολογίας, με έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,

ια) Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,

ιβ) Γεωπονίας, με έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,

ιγ) Μαιευτικής, με έδρα την Πτολεμαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,

ιδ) Πληροφορικής, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών.

ιε) Μαθηματικών, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών.

ιστ) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, με έδρα τα Γρεβενά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών,

ιζ) Επιστήμης Τροφίμων, με έδρα την Φλώρινα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών,

ιη) Εργοθεραπείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,

ιθ) Λογοθεραπείας, με έδρα την Πτολεμαΐδα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας,

κ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, με έδρα την Καστοριά, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Ακόμη το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής μετονομάζεται σε Τμήμα Χημικών Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στα Τμήματα Χημικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών φέρουν τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων αυτών και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τα Τμήματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Επιστήμης Τροφίμων, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των οποίων καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, και πάντως όχι νωρίτερα από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.