: Εικόνες χάους και πραγµατικής εγκατάλειψης, χωρίς πόσιµο νερό, µε ελλιπή θέρµανση και ζεστό νερό, ταβάνια πεσµένα και τοίχους γεµάτους γκράφιτι, δωµάτια χωρίς κρεβάτια και ελεύθερη είσοδος.

Αυτή είναι η εικόνα που διαπίστωσαν τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» στην αυτοψία που , στον απόηχο της συζήτησης του νοµοσχεδίου που έφερε το υπουργείο Παιδείας για την ενίσχυση του δηµόσιου πανεπιστηµίου και το πλαίσιο λειτουργίας µη κερδοσκοπικών .

Οι στόχοι της κυβέρνησης για τις φοιτητικές εστίες με το νέο νομοσχέδιο

Με το νοµοσχέδιο που υπερψηφίστηκε πρόσφατα η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει τάξη στο «µπάχαλο» που επικρατεί στις φοιτητικές εστίες. Στόχος είναι να αλλάξει ριζικά η εικόνα τους και να ενισχυθεί το δηµόσιο πανεπιστήµιο.

Ετσι, λοιπόν, από το 2019, η χρηµατοδότηση των ελληνικών ΑΕΙ βαίνει αυξανόµενη σε όλα τα επίπεδα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το φοιτητικό στεγαστικό επίδοµα, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 28,9 εκατ. ευρώ, από 41,9 εκατ. το 2019 στα 70,8 εκατ. το 2023. Παράλληλα, από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος, δηλαδή 2024-2025, το επίδοµα στέγασης για φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης αυξάνεται από 1.500 σε 2.000 ευρώ και από 2.000 σε 2.500 ευρώ για συγκατοίκηση, σύµφωνα µε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Υπενθυµίζεται πως είχε δοθεί ακόµα µία γενναία αύξηση στο επίδοµα επί Ν.∆. για όλη την Ελλάδα, από 1.000 σε 1.500 ευρώ και από 1.500 σε 2.000 ευρώ για συγκατοίκηση. Παράλληλα, από το 2021 το υπουργείο Παιδείας µέσω του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) έχει χρηµατοδοτήσει έργα αναβάθµισης, ανακαίνισης και αγοράς εξοπλισµών φοιτητικών εστιών ύψους 44,6 εκατ. ευρώ, ενώ υπό αξιολόγηση βρίσκονται έργα 32,29 εκατ. ευρώ, τα οποία και αναµένεται να εγκριθούν µέχρι τα τέλη Μαρτίου 2024.

Τα έργα αναβάθμισης, ανακαίνισης και αγοράς εξοπλισμών

Τα έργα αυτά περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την ανακαίνιση της φοιτητικής εστίας του Πάντειου Πανεπιστηµίου (204 κλίνες), την προµήθεια και την τοποθέτηση εξοπλισµού για τις φοιτητικές εστίες και τα εστιατόρια του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (∆ΠΘ) σε Ξάνθη και Κοµοτηνή, τη βελτίωση και την αναβάθµιση πανεπιστηµιακών εστιών του ∆ΠΘ στην Κοµοτηνή, την αγορά ακινήτου πρώην ξενοδοχειακής µονάδας για τις ανάγκες του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου για φοιτητικές εστίες στην Τρίπολη, µε σκοπό να δηµιουργηθούν 100 νέες κλίνες, καθώς και τη µελέτη ανέγερσης ενός νέου συγκροτήµατος φοιτητικών εστιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστηµίου στο Ηράκλειο, που θα περιλαµβάνει τη δηµιουργία 200 νέων κλινών για τους φοιτητές.

Μέσω Σ∆ΙΤ

Παράλληλα, όµως, το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει και την ανέγερση συνολικά έξι νέων φοιτητικών εστιών µέσω Σ∆ΙΤ ύψους 652 εκατ . ευρώ. Οταν θα ολοκληρωθεί η κατασκευή και των έξι σύγχρονων φοιτητικών εστιών, θα έχουν δηµιουργηθεί περίπου 10.000 κλίνες.

Οι έξι νέες εστίες θα δηµιουργηθούν στο Πανεπιστήµιο της Κρήτης, στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη, στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής και, τέλος, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Αναλυτικά τα στοιχεία για τις νέες φοιτητικές εστίες

Τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» παρουσιάζουν σήµερα αναλυτικά τα στοιχεία για τις νέες αυτές εστίες.

Πιο αναλυτικά, στο Πανεπιστήµιο Κρήτης πρόκειται να δηµιουργηθούν 1.810 κατοικίες στην Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου, δυναµικότητας 2.710 κλινών, και 1.026 κατοικίες στην Πανεπιστηµιούπολη Ηρακλείου, δυναµικότητας 2.136 κλινών. Το συνολικό κόστος του έργου είναι 255 εκατ. ευρώ.

Στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης αναµένεται να δηµιουργηθούν συνολικά έξι κτίρια. Τέσσερα εστιών στην Αλεξανδρούπολη, που θα αποτελούνται από 363 δωµάτια, και δύο στην Κοµοτηνή, που θα αποτελούνται από 328 δωµάτια. Το κόστος για τη δηµιουργία των έξι εστιών ανέρχεται σε 107,3 εκατ. ευρώ.

Για το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας θα δαπανηθούν 91,5 εκατ. ευρώ και µε αυτά θα ανεγερθούν στον Βόλο 4 κτίρια εστιών µε 567 δωµάτια, καθώς επίσης και 120 δωµάτια στην περιοχή της Λαµίας.

Την ανέγερση συνολικά τεσσάρων φοιτητικών εστιών συνολικής δυναµικότητας 750 κλινών περιλαµβάνει το πρόγραµµα για το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριµένα, θα δηµιουργηθούν στις πανεπιστηµιουπόλεις Κοζάνης 350 κλίνες, Φλώρινας 150 κλίνες, Καστοριάς 150 κλίνες και Πτολεµαΐδας 100 κλίνες. Το έργο αυτό θα κοστίσει συνολικά 67,5 εκατ. ευρώ.

Στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής θα δηµιουργηθούν 1.100 κλίνες, στην περιοχή Ανω και Κάτω Λίµνης του ∆ήµου Φυλής. Οι κλίνες αυτές θα στοιχίσουν 64,2 εκατ. ευρώ. Τέλος, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα ανεγερθούν 552 κλίνες σε 454 δωµάτια, µε συνολική δαπάνη 40 εκατ. ευρώ. ∆ύο έργα, αυτά των Πανεπιστηµίων Κρήτης και Θεσσαλίας, έχουν προσωρινούς αναδόχους και αναµένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση στα τέλη του 2024.