Ανατέθηκαν νέες αρμοδιότητες στην υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη και στον υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη.

Δείτε τα ΦΕΚ