Μετά το με αριθμ. πρωτ. 2/88138/ΔΕΠ/10-11-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προχώρησαν σε νέες αποφάσεις.

Με βάση το έγγραφό αυτό διευκρινίζονταν ότι το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017 δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη, καθώς ισχύει η αναστολή για όλους τους υπαλλήλους, υπηρετούντες και νεοδιόριστους, ανεξαρτήτως της εργασιακής τους σχέσης (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ).

Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ , αναρτήθηκαν αποφάσεις που τροποποιούν τις προηγούμενες και η συνολική προϋπηρεσία που λαμβάνεται υπόψη είναι μέχρι και 31-12-2015.