Νέες αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου 2020

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/07/2020 - 11:15 | Author: Newsroom Ipaidia

Με την υπ. αριθμ. 85980/Δ2 Απόφαση –ΦΕΚ B 2737 – 04.07.2020 – της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία
Γλωσσική Διδασκαλία ΠΕ02
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02
Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02
Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από Μετάφραση
ΠΕ02
Μαθηματικά ΠΕ03ΠΕ04.01, ΠΕ86
(με πτυχίο Μαθη-
ματικών ή Πληρο-
φορικής)
ΠΕ04
(02, 03, 04, 05)
Φυσική ΠΕ04.01ΠΕ03,
ΠΕ04 (02, 03, 04,
05)
ΠΕ81
ΧημείαΠΕ04.02, ΠΕ85
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08)
ΠΕ04 (01, 03, 04,
05)
ΠΕ88.01
Βιολογία ΠΕ04 (04, 03) ΠΕ04 (01, 02, 05)
ΠΕ87.01, ΠΕ88.01
Γεωλογία-Γεωγραφία ΠΕ04 (03, 05)ΠΕ04 (01, 02, 04),
ΠΕ80
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ15)
ΠΕ03, ΠΕ85 (με
προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08),
ΠΕ88.01
Οικιακή ΟικονομίαΠΕ80
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ15)
ΠΕ78, ΠΕ88.01 ΠΕ11, ΠΕ87.01,
ΠΕ87.02
Ιστορία ΠΕ02, ΠΕ33 ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,
ΠΕ34, ΠΕ78
ΠΕ01
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΠΕ78ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ80
με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09 και
ΠΕ15)
Θρησκευτικά ΠΕ01 ΠΕ02
Αγγλικά ΠΕ06
Γαλλικά/Γερμανικά/ Ιταλικά ΠΕ05/ΠΕ07 /ΠΕ34
Φυσική Αγωγή ΠΕ11
Τεχνολογία
και Πληροφορική
ΤεχνολογίαΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83,
ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88,
ΠΕ89
Πληροφορική ΠΕ86
Πολιτισμός
και Δραστηριότητες
ΜουσικήΠΕ79.01
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ16.01)
ΤΕ16
Καλλιτεχνικά ΠΕ08 ΠΕ89.01


ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Α΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ελληνική ΓλώσσαΑρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία
ΠΕ02
Νέα Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02
ΜαθηματικάΆλγεβρα ΠΕ03
Γεωμετρία ΠΕ03
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04
(02, 03, 04, 05)
ΧημείαΠΕ04.02, ΠΕ85
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08)
ΠΕ04
(01, 03, 04, 05)
Βιολογία ΠΕ04 (04, 03) ΠΕ04 (01, 02, 05),
ΠΕ87.01, ΠΕ88.01
Ιστορία ΠΕ02, ΠΕ33 ΠΕ05,
ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ78
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και
Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
ΠΕ78, ΠΕ80
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ09)
ΠΕ02
Θρησκευτικά ΠΕ01
Αγγλικά ΠΕ06
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) ΠΕ05/ΠΕ07
Φυσική Αγωγή ΠΕ11
Εφαρμογές Πληροφορικής ΠΕ86

 

Β΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας-
Κοινού Προγράμματος
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ελληνική ΓλώσσαΑρχαία Ελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία
ΠΕ02
Νέα Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02
ΜαθηματικάΆλγεβρα ΠΕ03
Γεωμετρία ΠΕ03
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)
ΧημείαΠΕ04.02, ΠΕ85
(με προτεραιότητα
πρώην ΠΕ12.08)
ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)
Βιολογία ΠΕ04 (04, 03) ΠΕ04 (01, 02, 05),
ΠΕ87.01, ΠΕ88.01

 

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ ΠΕ86
Ιστορία ΠΕ02, ΠΕ33 ΠΕ78
Φιλοσοφία ΠΕ02, ΠΕ33 ΠΕ01, ΠΕ78
Θρησκευτικά ΠΕ01
Αγγλικά ΠΕ06
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) ΠΕ05/ΠΕ07
Φυσική Αγωγή ΠΕ11

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ΠΕ02
Λατινικά ΠΕ02

 

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)
Μαθηματικά ΠΕ03

 

Γ΄ Τάξη

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Θρησκευτικά ΠΕ01
Νεοελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία
ΠΕ02
Ιστορία ΠΕ02 ΠΕ78
Μαθηματικά ΠΕ03
Αγγλικά ΠΕ06
Φυσική Αγωγή ΠΕ11

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αρχαία Ελληνικά ΠΕ02
Ιστορία ΠΕ02
Κοινωνιολογία
(για το σχολικό έτος 2020-2021)
Λατινικά
(από το σχολικό έτος 2021- 2022 και εφεξής)
ΠΕ78
(με προτεραιότητα πρώην
ΠΕ10)
ΠΕ80
(με προτεραιότητα πρώην
ΠΕ09)
ΠΕ02


Ομάδα Προσανατολισμού
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά
ή Βιολογία
ΠΕ03
ΠΕ04 (04, 03) ΠΕ04 (01, 02, 05) ΠΕ87.01
Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)
ΧημείαΠΕ04.02, ΠΕ85
(με προτεραιότητα πρώην
ΠΕ12.08)
ΠΕ04 (01, 03, 04, 05)

 

Ομάδα Προσανατολισμού
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Μαθηματικά ΠΕ03
Οικονομία ΠΕ80
(με προτεραιότητα πρώην ΠΕ09)
ΠΕ78
Πληροφορική ΠΕ86

 

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α΄ ανάθεση.

Γ. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα.

Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποί- οι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β΄ ανάθεση.

Δ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:

α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας

3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)

Ε. Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης.

Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021. • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

  Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

  Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !  • ideascentral

   europalso

  Enter your email address: