Η υπουργός παιδείας κ. Κεραμέως, μετά από την απόφαση για νομοθετική κατάργηση των ρυθμίσεων του νόμου 4485/17 περί του , τις συζητήσεις για έλεγχο εισόδου στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις διεργασίες με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Πατούλη με σκοπό τη μη εφαρμογή της και εκπαίδευσης άμεσα, προχώρησε σε προφορική, αρχικά και μετά από μέρες έγγραφη, εντολή προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης για να ανασταλεί η διαδικασία επιλογής μελών Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία, λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία των συνεντεύξεων και αφού έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων.

της Ανεξάρτητης Ενωτική Εκκίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Με την αρ. πρωτ.79826/Δ7/21.05.2019 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ και σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 77877/Δ7/17.05.2019 (ΦΕΚ 1752/τ.Β’/17.05.2019) Υ.Α. ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. με καταληκτική ημερομηνία την 20/08/2019. Μετά τις βουλευτικές εκλογές και την άρση της απαγόρευσης των υπηρεσιακών μεταβολών στο δημόσιο ξεκίνησαν οι διαδικασίες και τις επόμενες ημέρες προγραμματίζονταν από τα Συμβούλια Επιλογής οι συνεντεύξεις των υποψηφίων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν το τέλος Αυγούστου. Οι νέες Παιδαγωγικές Ομάδες των ΚΕΑ προβλέπεται να στελεχωθούν από 420 αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, πολλοί από τους οποίους παραιτήθηκαν από θέσεις ευθύνης για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, και η όλη διαδικασία κρατάει όλους όσους έχουν κατάθεση αίτηση όμηρους στις επιθυμίες της υπουργού παιδείας.

Ως Ανεξάρτητη Ενωτική Εκκίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. καλούμε την ηγεσία του υπουργείου παιδείας να ανακαλέσει την αυθαίρετη, και νομικά αίολη, εντολή προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης η οποία επιδιώκει να αμφισβητήσει, στερούμενης κάθε λογικής, τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής που ορίζει ο νόμος 4547/2018 για τις Π.Ο. των Κ.Ε.Α. Προφανώς η Κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν φαίνεται, μέσα από τις πρώτες της ενέργειες, να επιδιώκει την τήρηση της νομιμότητας αλλά κινείται στην κατεύθυνση του “αποφασίζουμε και διατάζουμε” παρακάμπτοντας το ελληνικό κοινοβούλιο, το κατεξοχήν νομοθετικό σώμα στη χώρα μας που καταργεί, συμπληρώνει ή τροποποιεί νόμους. Εφόσον η ηγεσία του υπουργείου παιδείας και συνολικά η κυβέρνηση της ΝΔ επιθυμεί αλλαγή του νόμου για τη στελέχωση αυτών των δομών ή εάν επιθυμεί ριζικό μετασχηματισμό των υποστηρικτικών δομών πρώτα να καταθέσει νέο νόμο στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μέχρι τότε όμως οφείλει να διαφυλάξει και να εφαρμόσει το νόμο!!!