«Να δοθούν οργανικές θέσεις στα Τμήματα Ένταξης με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/11/2019 - 11:42 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Ενημερωτικό συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ (4/11, 7/11 & 14/11) Δυτικής Θεσσαλονίκης

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δυτικής Θεσσαλονίκης

Η τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο για τον προσδιορισμό των οργανικών θέσεων στα δεν απαντάει στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων όπου φοιτούν μαθητές με ειδικές ανάγκες και μαθησιακά προβλήματα, ενώ δημιουργεί και καθεστώς ανισοτήτων μεταξύ των ειδικοτήτων ΠΕ03 και ΠΕ04. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη Τμήματα Ένταξης λειτουργούν σε 30 Γυμνάσια και 1 ΓΕΛ και από αυτά μόνο 7 Γυμνάσια είναι με αριθμό μαθητών περισσότερους από 300. Οι οργανικές θέσεις που θα δημιουργηθούν με βάση την τροπολογία του Υπουργείου για όλες τις ειδικότητες είναι πολύ λιγότερες από αυτές που απαιτούνται. Αυτό αποδεικνύουν τα στοιχεία των κενών της φετινής χρονιάς που ζήτησε το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης να καλυφθούν από το υπουργείο. Σε 152 προσδιορίστηκαν τα κενά για όλες τις ειδικότητες για τα Τμήματα Ένταξης και τα Ειδικά Σχολεία (έχουν καλυφθεί 104 με αναπληρωτές και 8 από αποσπάσεις μονίμων), σε 70 περίπου προσδιορίστηκαν τα κενά για την παράλληλη (καλύφθηκαν 58, αναμένεται η έγκρισή και άλλων μαθητών, δηλαδή σύνολο περίπου 70 κενών) Σύνολο κενών στην Ειδική Αγωγή 222. Καλύφτηκαν 170 (112 στα Τμήματα Ένταξης και Ειδικά Σχολεία και 58 στην Παράλληλη), άρα υπάρχουν ακόμη συνολικά 52 κενά. Στα Τμήματα Ένταξης τα κενά προσδιορίστηκαν από το ΠΥΣΔΕ με βάση τις προτάσεις των σχολείων σε 104 : 48 ΠΕ02, 31 ΠΕ03, 25 ΠΕ04.

Ζητάμε το ΠΥΣΔΕ να καθορίσει τις οργανικές θέσεις για τα Τμήματα Ένταξης στη βάση του προσδιορισμού των κενών που έκανε το ίδιο το ΠΥΣΔΕ για την κάλυψή τους με αναπληρωτές. Να εγκρίνει συνολικά 104 οργανικές θέσεις σε όλες τις ειδικότητες : 48 ΠΕ02, 31 ΠΕ03, 25 ΠΕ04.

Τα κενά στα σχολεία και οι χαμένες

ώρες διδασκαλίας συνεχίζονται

Ούτε με την τρίτη φάση των τοποθετήσεων καλύφτηκαν όλα τα κενά στα σχολεία αφού από τα στοιχεία αποδεικνύεται ότι απαιτούνται ακόμη 106 αναπληρωτές γενικής παιδείας, τεχνικών ειδικοτήτων και ειδικής αγωγής για να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα των μακρινών. Μαθήματα γενικής παιδείας 23 κενά: ΠΕ01 : 2 κενά, ΠΕ02 : 5 κενά, ΠΕ04.01 : 2 κενά, ΠΕ04.02 : 2 κενά, ΠΕ04.04 : 2 κενά, ΠΕ04.05 : 1 κενό, ΠΕ06 : 1 κενό, ΠΕ07 : 1 κενό, ΠΕ08 : 5 κενά, ΠΕ011 : 1 κενό, ΠΕ80 : 2 κενά, ΠΕ79.01 : 3 κενά, ΠΕ86 : 2 κενά, Τεχνολογία : 4 κενά. Μαθήματα τεχνικών ειδικοτήτων 13 κενά: ΠΕ81 : 1 κενό, ΠΕ82: 2 κενά (για μαθητεία), ΠΕ83 : 1 κενό (για μαθητεία), ΠΕ86 : 3 κενά (για μαθητεία), ΠΕ87 : 3 κενά, ΠΕ87 : 3 κενά (για μαθητεία), ΠΕ88 : 1 κενό (για μαθητεία), ΔΕ0201 : 1 κενό, Ε.Ε. στην Τεχνολογία και Δημιουργική Ζώνη: 5 κενά, Μαθήματα Ειδικής αγωγής 53 κενά : 12 παράλληλη στήριξη και 41 Τμήματα Ένταξης. Χρειάζονται 57 αναπληρωτές με βάση τις περσινές προσλήψεις για ενισχυτική διδασκαλία στα Γυμνάσια.

Χιλιάδες οι χαμένες ώρες μαθημάτων με ευθύνη του υπουργείου που κάνει τις προσλήψεις κατά φάσεις, ενώ δεν έχει κάνει ούτε ένα διορισμό. Απέναντι στους αντιεκπαιδευτικούς σχεδιασμούς του υπουργείου Διεύθυνση και ΠΥΣΔΕ συναινούν απόλυτα με τις οδηγίες του για εμφάνιση κάλυψης των κενών με κάθε τρόπο και ας είναι σε βάρος της λειτουργίας των σχολείων και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών (μετακινήσεις για 2 ώρες, σε τρία και τέσσερα σχολεία, αποσπασματική κάλυψη λίγων ωρών των κενών σε σχολεία για συγκάλυψη του προβλήματος, αναθέσεις υπερωριών, Γ΄ αναθέσεις μαθημάτων, κ.ά.). Τα κενά που ζήτησε η Διεύθυνση για να καλυφθούν από το Υπουργείο ήταν λιγότερα από τις πραγματικές ανάγκες (για παράδειγμα ζήτησε να καλυφθούν 3 κενά ΠΕ02 όταν τα κενά ήταν 8, ζήτησε να καλυφθούν 6 κενά ΠΕ06 όταν τα κενά ήταν 8, το ίδιο και με τις άλλες ειδικότητες).

Σχετικά με τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών

για συμπλήρωση ωραρίου – χωρίς αιτήσεις

Το ΠΥΣΔΕ από τις 18/10 που ξεκίνησε τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου και μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμη τελειώσει με τη διαδικασία αυτών των διαθέσεων. Αποδεικνύεται ότι Διεύθυνση και μέλη του ΠΥΣΔΕ προσχηματικά επικαλέστηκαν ότι οι διαδικασίες μέσω αιτήσεων είναι χρονοβόρες, όταν από τις 18/10 μέχρι σήμερα και μετά από ένα μήνα έχουν γίνει μόνο 228 τοποθετήσεις συμπλήρωσης ωραρίου, ενώ οι διαδικασίες της τοποθέτησης μέσω αιτήσεων κράτησαν 10 μέρες και τοποθετήθηκαν 350 περίπου συνάδελφοι συγκρινόμενοι με βάση τα κριτήρια που καθόρισε το ΠΥΣΔΕ, μεταξύ αυτών και το κριτήριο της αρχαιότητας. Η διαδικασία αυτή δεν τηρήθηκε στις τοποθετήσεις που ακολούθησαν και έγιναν χωρίς αίτηση των συναδέλφων. Το ΠΥΣΔΕ σταμάτησε να δίνει τα κενά στη δημοσιότητα και άρα δεν μπορεί να γίνει έλεγχος των συναδέλφων για τήρηση κριτηρίων στις τοποθετήσεις. Με τη διαχείριση των τοποθετήσεων χωρίς αιτήσεις μας γυρίζει πίσω, σ' ένα καθεστώς αδιαφάνειας, που αποτελεί πρόσφορο έδαφος για μηχανισμούς εξυπηρετήσεων και επιδρά αρνητικά στις συνειδήσεις των συναδέλφων, ενισχύοντας τη λογική του ατομισμού και των πελατειακών σχέσεων σε βάρος της συλλογικής δράσης και του δικαιώματος της ισότιμης αντιμετώπισης.

Από τις 231 μετακινήσεις οι 75 από τις τοποθετήσεις είναι μετακινήσεις για 2 ώρες. Οι 73 είναι σε τρία σχολεία. Οι τέσσερις για 1 ώρα. Οι 19 είναι μετακινήσεις ειδικοτήτων Ξένων Γλωσσών και ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ78, ΠΕ8801 για συμπλήρωση μαθημάτων β΄ ανάθεσης ( 8 για Ιστορία, 9 για progect, 1 για Γεωγραφία, 1 για Βιολογία). Οι 79 από τις 231 μετακινήσεις είναι τροποποιήσεις μετακινήσεων, όταν στην προηγούμενη διαδικασία με τις αιτήσεις δεν υπήρχε σχεδόν καμία τροποποίηση στις τοποθετήσεις. Οι μετακινήσεις γίνονται τμηματικά για κάθε ειδικότητα και όχι ενιαία και συνολικά για όλους τους εκπαιδευτικούς που δεν καλύπτουν το ωράριό τους.

Ζητήσαμε, επειδή μαζί με τις διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης αναγράφονται διαθέσεις για εξ ολοκλήρου μετακινήσεις, να αιτιολογούνται αυτές οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών. Η πρότασή μας απορρίφθηκε. Ενημερώνουμε ότι μόνο για λόγους υγείας εγκρίναμε τέτοιες μετακινήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις βγάζει μάτι η πρακτική των εξυπηρετήσεων (σε μία συνεδρίαση μετακίνησαν εκπαιδευτικό ΠΕ02 εξ ολοκλήρου, όπως επιθυμούσε, ενώ το ΠΥΣΔΕ είχε ήδη απορρίψει δύο ενστάσεις που είχε καταθέσει για αλλαγή σχολείου, στην επόμενη συνεδρίαση αποφάσισε την ανάκληση της μετακίνησης γιατί στο σχολείο που τοποθετήθηκε γύρισε εκπαιδευτικός από άδεια!). • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

  Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

  Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !  • express

   europalso

  Enter your email address: