Η τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Λ.Μ.Ε. και Γ. Γραμματέα της Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε. στη Βουλή, για θέματα Παιδείας που περιέχονται στο πολυνομοσχέδιο.

Δείτε το video παρακάτω