Σας ενημερώνουμε ότι, με την αρ. 1493/18-1-2016 Κ.Υ.Α., (ΦΕΚ Β 298/12-2-2016), πραγματοποιείται η διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» με την κεντρική βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), με σκοπό την άντληση των απαραίτητων στοιχείων για την πραγματοποίηση της διαδικασίας εγγραφών στις Σχολικές Μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας, από τη χρονιά 2016-17.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα ενημερωθείτε αναλυτικά για τη διαδικασία άντλησης των δεδομένων αυτών, μέσω ειδικής λειτουργικότητας που θα εμφανιστεί στο myschool.

https://myschool.sch.gr/announcements