Το σας ενημερώνει ότι από 08:00 στις 8/10/2019 έως και 23:00 στις 9/10/2019 θα δοθεί στο myschool η απαραίτητη λειτουργικότητα, προκειμένου να διορθώσετε τις λανθασμένες εγγραφές (διαγραφή/αποδέσμευση μαθητή) για το σύνολο των σχολικών μονάδων της χώρας, δημόσιες και ιδιωτικές,

σε εφαρμογή της εγκυκλίου με Α.Π. Φ.20 /EA / 155626/Δ1/07-10-2019.Σας ενημερώνουμε ότι από 08:00 στις 8/10/2019 έως και 23:00 στις 9/10/2019 θα δοθεί στο myschool η απαραίτητη λειτουργικότητα, προκειμένου να διορθώσετε τις λανθασμένες εγγραφές (διαγραφή/αποδέσμευση μαθητή) για το σύνολο των σχολικών μονάδων της χώρας, δημόσιες και ιδιωτικές, σε εφαρμογή της εγκυκλίου με Α.Π. Φ.20 /EA / 155626/Δ1/07-10-2019.

Παρακαλούμε ελέγξτε το Ιστορικό Εγγραφών των μαθητών σας (Κατάλογος μαθητών -> Επεξεργασία μαθητή -> Στοιχεία εγγραφής) πριν από κάθε σχετική ενέργεια.