Δείτε παρακάτω την ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας που κατέθεσε ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας:

Όπως προκύπτει, για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π), που διορίστηκαν το 2020 και έχει ήδη συμπληρωθεί η προβλεπόμενη από τον Νόμο διετία δόκιμης υπηρεσίας, διάφορες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων αυτές της Πρέβεζας, αλλά και των τριών υπολοίπων Νομών της Ηπείρου, δεν έχουν προχωρήσει στις ανάλογες διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης, οι οποίες εκδίδονται εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου. Κατά συνέπεια, το αργότερο μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα έπρεπε να είχαν εκδοθεί οι εν λόγω διαπιστωτικές πράξεις. Μάλιστα, για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, σχολικοί νοσηλευτές κ.λ.π.) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό η σχετική προθεσμία των διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης έχει παρέλθει από τον περασμένο Μάιο. Επιπλέον, άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ανά τη χώρα έχουν προχωρήσεις στις πράξεις μονιμοποίησης, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Νόμου 4589/2019.

Όπως αναφέρεται σε καταγγελίες και σε ανακοινώσεις συλλογικών φορέων των εκπαιδευτικών, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που δεν έχουν προχωρήσει σε διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης επικαλούνται, ότι αναμένουν οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας για την εφαρμογή του Νόμου. Παράλληλα, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συνδέουν την επιμόρφωση, η οποία δεν προβλέπεται πουθενά στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο με την αυτοδίκαιη μονιμοποίηση. Αντίθετα οι ίδιοι οι συλλογικοί φορείς αναφέρουν, ότι πίσω από την παρατηρούμενη κωλυσιεργία είναι η προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να θέσει σε μια ιδιότυπη ομηρία τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, ώστε να αποδεχθούν τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης στον χώρο της Παιδείας και ειδικά ως προς το ζήτημα της αξιολόγησης.
Είναι φανερό ότι προκύπτει τεράστιο ζήτημα εφαρμογής του Νόμου και ίσης αντιμετώπισης των πολιτών απέναντι στον Νόμο. Ήδη έχουν αποσταλεί εξώδικα για να εφαρμοστεί η σχετική Νομοθεσία από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και να μονιμοποιηθούν αυτοδίκαια οι εκπαιδευτικοί.

Ακολουθεί αναλυτικά η κατατεθείσα Ερώτηση:

Αθήνα, 31/10/2022

Ερώτηση
Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Ομηρία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικό Προσωπικού/Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για την αυτοδίκαιη μονιμοποίησή τους»

Αγανάκτηση έχει προκαλέσει στους λειτουργούς της ειδικής αγωγής η πρωτοφανής άρνηση, καθώς και τους σκοπούς που υποκρύπτει αυτή, της μονιμοποίησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) από μια σειρά Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ανά τη χώρα.

Όπως προκύπτει, για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διορίστηκαν το 2020 και έχει ήδη συμπληρωθεί η προβλεπόμενη από τον Νόμο διετία δόκιμης υπηρεσίας, διάφορες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων αυτές της Πρέβεζας, αλλά και των τριών υπολοίπων Νομών της Ηπείρου, δεν έχουν προχωρήσει στις ανάλογες διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης, οι οποίες εκδίδονται εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου. Κατά συνέπεια, το αργότερο μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα έπρεπε να είχαν εκδοθεί οι εν λόγω διαπιστωτικές πράξεις. Μάλιστα, για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, σχολικοί νοσηλευτές κ.λ.π.) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό η σχετική προθεσμία των διαπιστωτικών πράξεων μονιμοποίησης έχει παρέλθει από τον περασμένο Μάιο. Επιπλέον, άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ανά τη χώρα έχουν προχωρήσεις στις πράξεις μονιμοποίησης, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Νόμου 4589/2019.

Όπως προκύπτει από καταγγελίες και ανακοινώσεις συλλογικών φορέων των εκπαιδευτικών, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που δεν έχουν προχωρήσει σε διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης επικαλούνται, ότι αναμένουν οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας για την εφαρμογή του Νόμου. Αντίθετα οι ίδιοι οι συλλογικοί φορείς αναφέρουν ότι πίσω από την παρατηρούμενη κωλυσιεργία είναι η προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να θέσει σε μια ιδιότυπη ομηρία τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, ώστε να αποδεχθούν τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης στον χώρο της Παιδείας και ειδικά ως προς το ζήτημα της αξιολόγησης.

Επειδή, δεν νοείται σε ένα ευνομούμενο κράτος οι πολίτες να μην είναι ίσοι απέναντι στον Νόμο, με αποτέλεσμα για άλλους αυτός να εφαρμόζεται, ενώ για άλλους όχι,
Επειδή, δεν νοείται για την ικανοποίηση ενδεχομένως σκοπών αλλότριων με τη στελέχωση της δημόσιας διοίκησης με ικανό και αξιόλογο προσωπικό να ταλαιπωρούνται και να παραμένουν σε ομηρία εκατοντάδες δημόσιοι λειτουργοί,
Επειδή, για την επίτευξη πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης στον χώρο της Παιδείας, οι οποίες έχουν απορριφθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών λειτουργών, δεν επιτρέπεται να τίθεται σε δοκιμασία ολόκληρη η μαθησιακή διαδικασία, ειδικά σε ένα ευαίσθητο κλάδο, όπως η Ειδική Αγωγή,
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει, ώστε να πάψει η ιδιότυπη ομηρία από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας εκατοντάδων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εφαρμόζοντας για την μονιμοποίησή τους όσα ο Νόμος προβλέπει;

Ο ερωτών Βουλευτής
Μπάρκας Κωνσταντίνος

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ