«Ζήτημα σχετικά με την στη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης για την προκήρυξη 3ΕΑ/2022 για τους υποψήφιους ΠΕ 60 και ΠΕ 70»

Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Μπάρκας Κωνσταντίνος καταθέτει προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την με Αριθμό Πρωτοκόλλου 50/03-08-2022 Επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας, με την οποία αναδεικνύεται το πρόβλημα της αναγνώρισης της παιδαγωγικής επάρκειας σε εκπαιδευτικούς ΠΕ 60 και ΠΕ70 (νηπιαγωγοί και δάσκαλοι).

Όπως επισημαίνεται στην Επιστολή, ενώ στους εκπαιδευτικούς ΠΕ 60 και ΠΕ70 δίνεται παιδαγωγική επάρκεια αυτόματα από το ίδιο το πτυχίο και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης () αυτή φαίνεται κανονικά, σε πολλούς υποψήφιους ΠΕ 60 και ΠΕ70 αυτή δεν λαμβάνεται  υπόψη στους πίνακες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στο τέλος αν και έχουν
πολύ περισσότερα μόρια.

Με την Επιστολή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας αιτείται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (), μετά και τη διασταύρωση των προσόντων στον ΟΠΣΥΔ, να
προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις και να προβεί σε ορθή επανάληψη των πινάκων στους προσωρινούς πίνακες της ειδικής αγωγής για τις προσλήψεις των αναπληρωτών που αφορά την προκήρυξη3ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ, αφού στους πίνακες που ανακοινώθηκαν δεν δίνεται η παιδαγωγική επάρκεια -πράγμα αυτονόητο- σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ60 και ΠΕ 70, ενώ παρατηρήθηκαν και άλλα λάθη που έγιναν στην μοριοδότηση των εκπαιδευτικών.

Επιπλέον, ζητείται η κατάργηση του παράβολου των είκοσι (20) ευρώ, που ζητείται να πληρώσουν οι εκπαιδευτικοί για κάθε ένσταση που καταθέτουν για λάθη και παραλείψεις του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επισυνάπτεται η Επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας.

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση της Επιστολής, για την απάντηση και τις σχετικές σας ενέργειες, καθώς και να μας ενημερώσετε σχετικά.