Μόνιμοι διορισμοί – Προσλήψεις αναπληρωτών: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την Παιδεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/05/2020 - 23:28 | Author: Newsroom Ipaidia

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την Παιδεία σχετικά με  καθώς και . Στις Διατάξεις στο νομοσχέδιο για το 2020-21 και στα άρθρα 42, 43, 45 και 46

H Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων (ΕΜΥ) της Βουλής θα συνεδριάσει την Δευτέρα 01.06.2020 στις 12:00, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”.

Εισηγητές του νομοσχεδίου από πλευράς Κυβέρνησης θα είναι ο Βουλευτής κος Ιωάννης Ανδριανός και από πλευράς Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο Βουλευτής κος Νικόλαος Φίλης.

Aρθρο 42 – Διπλή μοριοδότηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας – (Mοριοδοτείται διπλά ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας που διανύεται στις δημόσιες σχολικές μονάδες την περίπτωσης Β της υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/07.8.2018 (Β ́ 3941) απόφασης).

Aρθρο 43 – Υπολογισμός προϋπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών στον ίδιο κλάδο – (Για την πρόσληψη ή τον διορισμό σε ορισμένο κλάδο προσμετράται η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποκλειστικά στον κλάδο αυτό, ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική δομή, στην οποία πραγματοποιήθηκε).

Αρθρο 45 – Θέματα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π – (Αποκλεισμός από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται και το επόμενο, όσων προσλαμβάνονται και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός 5 ημερών ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και ακολούθως παραιτούνται).

Αρθρο 46 – Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π – (Μετατίθεται από την 1η Νοεμβρίου στην 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και όσοι προσλήφθηκαν και ακολούθως για οποιονδήποτε λόγο δεν ανέλαβαν υπηρεσία εντός 5 ημερών ή ανέλαβαν υπηρεσία και μετά παραιτήθηκαν, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται και τα δύο επόμενα σχολικά έτη).

Aρθρο 42 – Διπλή μοριοδότηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, με τη ρύθμιση αυτή προσμετράται στο εξής, για διορισμό ή πρόσληψη σε ορισμένο κλάδο, μόνο η πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία, που παρέχεται στον κλάδο αυτό.

Περαιτέρω, σε συνδυασμό με την παράγραφο 7 του άρθρου 115, προβλέπεται, ότι μοριοδοτείται διπλά, από το σχολικό έτος 2020-2021, ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας που διανύεται στις δημόσιες σχολικές μονάδες, όπως αυτές εξειδικεύονται στην περίπτωση Β της υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/07.8.2018 (Β ́ 3941) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.

Και τούτο προκειμένου να ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί στην ανάληψη και παροχή υπηρεσίας σε σχολεία με δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες άσκησης καθηκόντων.

Διπλή μοριοδότηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας

Η περ. β΄ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία ανά κλάδο: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ΄ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

αα) μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ` ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες,

ββ) δύο (2) μονάδες ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθορίζονται στην υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/7.8.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β΄ 3941), καθώς και σε σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης έως κατ΄ ανώτατο όριο εξήντα (60) μήνες.».

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: