Μονάδα Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/10/2018 - 08:31 | Author: Newsroom Ipaidia

 Μονάδα Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στοχεύει στην κατ’ ουσία διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις στις ακαδημαϊκές σπουδές και στην ισότιμη και χωρίς περιορισμούς συμμετοχή τους στη «ζωή» της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η Μονάδα Προσβασιμότητας  θα παρέχει συστηματικά τις παρακάτω υπηρεσίες:
1. Υπηρεσία μεταφοράς φοιτητών με αναπηρία. Δωρεάν μεταφορά των φοιτητών με αναπηρία (κυρίως χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων ή/και τυφλών φοιτητών) από την οικία τους στο πανεπιστήμιο και αντίστροφα, με τη χρήση ειδικού αυτοκινήτου μεταφοράς ατόμων με αναπηρία.
2. Δημιουργία 2 σταθμών εργασίας – σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – πλήρως εξοπλισμένων με τελευταίας τεχνολογίας συσκευές και λογισμικά για φοιτητές με αναπηρία.
3. Υπηρεσία παραγωγής προσβάσιμων συγγραμμάτων για άτομα με πρόβλημα όρασης.
4. Υπηρεσία υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των φοιτητών με αναπηρία και υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων που στοχεύουν στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία.
5. Υπηρεσία ηλεκτρονικής προσβασιμότητας.
6. Υπηρεσία παρακολούθησης και βελτίωσης της προσβασιμότητας χώρων του πανεπιστημίου.
7. Υπηρεσία καταγραφής αναγκών των φοιτητών με αναπηρία.
8. Υπηρεσία επιμόρφωσης και υποστήριξης καθηγητών, συμβούλων φοιτητών με αναπηρία και υπαλλήλων γραμματειών τμημάτων του πανεπιστημίου.

Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο

Loading...


  • europalso   ideascentral