Τη συνεργασία τους «σφράγισαν» ο Δήμος Διονύσου και το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του , με το μνημόνιο που υπέγραψαν ο δήμαρχος Γιάννης Καλαφατέλης και ο κοσμήτορας της Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Παναγιώτης Αλεξόπουλος.

Το συγκεκριμένο τμήμα του Πανεπιστημίου προάγει την επιστήμη της Αθλητικής Διοίκησης και αναμένεται να βοηθήσει, μεταξύ άλλων, στον καλύτερο σχεδιασμό και στην οργάνωση των αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του δήμου.

Σκοπός του μνημονίου είναι η από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας. Ενδεικτικά, το αντικείμενο αυτής της συνεργασίας περιλαμβάνει:

1. Τη φιλοξενία για εκπαιδευτικούς σκοπούς φοιτητών του ΤΟΔΑ στις εγκαταστάσεις του δήμου για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα.

2. Σεμινάρια και διαλέξεις από έμπειρα στελέχη του δήμου, που θα προσφέρουν πολύτιμη γνώση στους φοιτητές στο πλαίσιο συναφών αντικειμένων του ΤΟΔΑ.

3. Τη διάθεση εγκαταστάσεων του δήμου για τη φιλοξενία επιστημονικών κύκλων κατάρτισης, όπως ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, που θα προάγουν την επιστήμη της Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και έρευνας διαθεσιμότητας.

4. Τη δημιουργία θέσεων Πρακτικής ‘Ασκησης στον Δήμο Διονύσου, για την εκπαίδευση των προπτυχιακών, αλλά και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΤΟΔΑ.

5. Την αιγίδα του δήμου σε ποικίλες διοργανώσεις του ΤΟΔΑ σε όλη την Ελλάδα, καθώς και τη συμπερίληψη στελεχών του Δήμου σε διάφορα έργα.

6. Τη σύμπραξη με στελέχη του δήμου για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως Διά Βίου Μάθησης και Κατάρτισης Στελεχών του Δημόσιου τομέα, εκπαίδευσης ΑμεΑ και λοιπών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

7. Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας, πάνω σε ζητήματα που άπτονται της Ποιότητας Ζωής και της Αθλητικής Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητικών Φορέων και Αθλητικών Γεγονότων.

8. Τη συμμετοχή εθελοντών φοιτητών στις δράσεις του Δήμου, αθλητικές εκδηλώσεις, εορτασμούς, συνέδρια κλπ.

9. Την προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών από καθηγητές και επιστημονικό προσωπικό του ΤΟΔΑ, για τις ανάγκες έρευνας και διαχείρισης του δήμου.

10. Τη διοργάνωση δράσεων και αγώνων του ΤΟΔΑ στις εγκαταστάσεις του δήμου, όπως πανεπιστημιακά πρωταθλήματα, sport events, τουρνουά κλπ.

11. Τη διεξαγωγή ειδικών και στοχευμένων ερευνών σχετικών με την αθλητική διοίκηση και τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και μελετών.

12. Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω της παραγωγής δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας, δεδομένων κά.

13. Κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα, που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τα δύο μέρη.