Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2024 μέσω του, () μπορούν να υποβάλλουν το τους.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δηλώνουν τις σχολές που επιθυμούν για 10 ημέρες, έως την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024.

Χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password), οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση και να επιλέξουν είτε το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για την εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να μελετήσουν, να επεξεργαστούν και να αποθηκεύσουν προσωρινά το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) πριν προχωρήσουν στην τελική υποβολή του.

Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μόνο τα τμήματα για τα οποία πληρούν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), συμπεριλαμβανομένων των Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, όπου απαιτείται.

Μετά την τελική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν τροποποιήσεις εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας υποβολής, αλλά μόνο μέσω του σχολείου τους.

Τι ισχύει με το Παράλληλο Μηχανογραφικό 2024 και ποιοι πρέπει να το προτιμήσουν

Οι φετινοί υποψήφιοι των Πανελληνίων οι οποίοι δεν θα μπορούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό για τα πανεπιστήμια ή πρόκειται σύμφωνα με τους βαθμούς τους να εισαχθούν σε κάποιο τμήμα ΑΕΙ που δεν τους ενδιαφέρει ή δεν έχει σοβαρές επαγγελματικές προοπτικές να δείξουν ενδιαφέρον για το Παράλληλο Μηχανογραφικό και μια θέση στα δημόσια ΙΕΚ (από φέτος ονομάζονται ΣΑΕΚ).

Οι ειδικότητες έχουν ήδη δημοσιευτεί για όλα τα ΙΕΚ της χώρας και οι υποψήφιοι μπορούν να τις δουν και να επιλέξουν ότι τους αρέσει περισσότερο. Το Παράλληλο Μηχανογραφικό θα κατατεθεί μαζί με το «κανονικό» για τα πανεπιστήμια και στις ίδιες προθεσμίες.

Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μέχρι τριάντα (30) συνολικά προτιμήσεις Σ.Α.Ε.Κ. και ειδικοτήτων κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται στον «Κανονισμό Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 5837/2021) όπως ισχύει.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν. Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2024.

Λεπτομέρειες για την διαδικασία εγγραφής και οι ημερομηνίες εγγραφών θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. για τις Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και στις Σ.Α.Ε.Κ.

Παράλληλο μηχανογραφικό μπορείτε να υποβάλετε όσοι:

συμμετάσχετε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024
θα είστε τελειόφοιτοι και αποκτήσατε απολυτήριο Λυκείου το 2024, ανεξάρτητα από το αν συμμετείχατε ή όχι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Το παράλληλο μηχανογραφικό «λειτουργεί» περίπου όπως και αυτό για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Η σειρά των προτιμήσεών σας (των ΣΑΕΚ και της ειδικότητας) είναι σημαντική, γιατί όταν λήξει η προθεσμία υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού, το Πληροφοριακό Σύστημα με ΑΥΤΟΜΑΤΟ τρόπο προσπαθεί να σας τοποθετήσει ανάλογα με τα μόριά σας σε διαθέσιμη θέση ειδικότητας με την μικρότερη δυνατή σειρά προτίμησης.

Πώς γίνεται η σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού 2024

Όπως υπογραμμίζει η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας της LABORA, Βασιλική Κουτρούμπα, τα βασικά βήματα για να συμπληρωθεί σωστά το μηχανογραφικό δελτίο είναι τα εξής:

1. Αυτογνωσία

Το πρώτο – και συχνά πιο δύσκολο βήμα – είναι να καταλάβετε ποια είναι τα ενδιαφέροντά σας (τι σας αρέσει να κάνετε), οι ικανότητές σας (τι μπορείτε να κάνετε καλά) και τι πραγματικά σας εμπνέει (τι σας δίνει κίνητρο). Όσο πιο πολλά γνωρίζετε για τον χαρακτήρα, για τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις επαγγελματικές σας αξίες, τόσο πιο απλή θα γίνει στη συνέχεια η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Η αυτογνωσία, βέβαια, είναι μία διά βίου διαδικασία, επομένως δεν σταματάει ποτέ.

2. Πλήρης και έγκυρη πληροφόρηση

Πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, είναι απαραίτητο να ενημερωθείτε για όλες τις διαθέσιμες επιλογές σπουδών του πεδίου (αν είστε μαθητές ΓΕΛ) ή του τομέα σας (αν είστε μαθητές ΕΠΑΛ). Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων και των τμημάτων που σας ενδιαφέρουν, διαβάστε τους οδηγούς σπουδών, τα μαθήματα, τις επαγγελματικές προοπτικές και τα επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με φοιτητές ή με τα ίδια τα τμήματα για να λάβετε περισσότερες διευκρινίσεις. Η διαδικασία της πληροφόρησης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί οι πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, δεν είναι πάντα αξιόπιστες και έγκυρες!
3. Ιεράρχηση

Αφού έχετε κάνει μία ολοκληρωμένη έρευνα και έχετε συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, το επόμενο βήμα είναι να ιεραρχήσετε τα τμήματα. Σκεφτείτε ποιες είναι οι κύριες προτιμήσεις σας σε σχέση με τις ομάδες σχολών στις οποίες έχετε καταλήξει. Ποια είναι η επιλογή την οποία θα θέλατε λίγο περισσότερο από την επόμενη; Ενδεχομένως να χρειαστεί να συνεκτιμήσετε και άλλους παράγοντες όπως την πόλη στην οποία βρίσκεται το τμήμα, τις επαγγελματικές προοπτικές, την αντιστοιχία μετεγγραφής και άλλους παράγοντες. Δημιουργήστε μια λίστα με τα τμήματα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο και ταξινομήστε τα κατά σειρά προτίμησης.

4. Πρόχειρο μηχανογραφικό

Στο διαδίκτυο υπάρχουν διαθέσιμα λογισμικά και προσομοιωτές μηχανογραφικών δελτίων που σας επιτρέπουν να κάνετε πολλές δοκιμές και να δείτε διάφορα σενάρια. Αυτοί οι προσομοιωτές μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τις επιλογές σας και να προετοιμαστείτε!

5. Προσεκτική συμπλήρωση

Όταν έρθει η ώρα να συμπληρώσετε το οριστικό μηχανογραφικό, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία και ότι οι προτιμήσεις σας είναι καταχωρισμένες με τη σειρά που επιθυμείτε. Ελέγξτε προσεκτικά τις επιλογές σας για να αποφύγετε λάθη που μπορεί να σας κοστίσουν μια θέση στο τμήμα της προτίμησής σας. Όταν οριστικοποιήσετε το μηχανογραφικό σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει την επιβεβαίωση της υποβολής και κρατήστε ένα αντίγραφο για τα αρχεία σας.

6. Προθεσμίες

Τέλος, βεβαιωθείτε για τις προθεσμίες υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου. Είναι κρίσιμο να έχετε ξεκινήσει από πιο πριν την προετοιμασία και να μην αφήσετε την ιεράρχηση και την υποβολή για την τελευταία στιγμή. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου είναι μια σημαντική πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί σκέψη, σωστή ενημέρωση και προγραμματισμό. Η υποστήριξη από συμβούλους σταδιοδρομίας μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού και η καθοδήγησή τους να σας βοηθήσει να αποφύγετε τυχόν παγίδες ή λάθη.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ