Στο Συνέδριο που διοργανώνει σήμερα η ΚΕΕ και η Ελληνο-γερμανική συνέλευση με τίτλο: “Προκλήσεις του Γερμανικού και του Ελληνικού συστήμαος επαγγελματικής εκπαίδευσης” παρευρευρέθηκε ο Πρόεδρος ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, υποστήριξε:

«Το συνέδριο που έχουμε τη χαρά ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος να συνδιοργανώνουμε με την Ελληνο-Γερμανική Συνέλευση, αφορά την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ένα ζήτημα κρίσιμο στην προσπάθεια για την ανάκαμψη και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας.

Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται σε μια βασική μας θέση: ότι η τύχη μιας χώρας, μιας κοινωνίας, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργούνται, ενισχύονται και αξιοποιούνται οι δεξιότητες των ανθρώπων της.

Και είναι γνωστό ότι στον τομέα αυτό, η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα τεράστιο πρόβλημα. Η ανεργία αποτελεί τη σκληρότερη ίσως έκφραση της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Στα θύματά της περιλαμβάνονται εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που έχασαν τη δουλειά τους, αλλά και νέοι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αδιέξοδο ήδη από το ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.

Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών κυμαίνεται σταθερά πάνω από το 50% τα τελευταία χρόνια. Την ίδια ώρα, όμως, που η ανεργία καλπάζει, οι επιχειρήσεις αναζητούν κατάλληλο προσωπικό.

Σύμφωνα με έρευνα που έγινε το 2015 (Manpower Group) έξι στους δέκα εργοδότες στη χώρα μας δυσκολεύονται να καλύψουν θέσεις εργασίας. Κι ένας από τους βασικούς λόγους είναι η έλλειψη τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Οι θέσεις εργασίας στις οποίες εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα εύρεσης προσωπικού είναι οι επαγγελματίες πωλητές, τα υψηλόβαθμα στελέχη, αλλά και οι εξειδικευμένοι τεχνίτες, οι εργάτες και οι χειριστές μηχανημάτων.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα για στενότερη σύνδεση της ανώτατης και επαγγελματικής εκπαίδευσης με τον κόσμο της παραγωγής. Με τον κόσμο των επιχειρήσεων, με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς. Πρόκειται για ένα ζητούμενο το οποίο έχουμε επισημάνει επανειλημμένα ως Επιμελητηριακή Κοινότητα και δεν θα πάψουμε να το αναδεικνύουμε. Γιατί αφορά άμεσα τόσο την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των μελών μας – και ιδίως των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – όσο και την τόνωση των τοπικών οικονομιών.

Ένας θεσμός στον οποίο πιστεύουμε και στον οποίο θεωρούμε ότι οφείλουμε, ως χώρα, να επενδύσουμε είναι αυτός της Μαθητείας. Δεν είναι τυχαίο ότι χώρες που εφαρμόζουν συστηματικά το συγκεκριμένο θεσμό εμφανίζουν τις θετικότερες επιδόσεις στο θέμα της απασχόλησης.

Η στενότερη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τον παραγωγικό τομέα αποτελεί βασική προϋπόθεση όχι μόνο για την καταπολέμηση της μάστιγας της ανεργίας, αλλά και για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Για την οικοδόμηση ενός νέου, βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Για το λόγο αυτό, οφείλει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα και πεδίο συνένωσης δυνάμεων, μεταξύ της Πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ