Αναλυτικός πίνακας με στοιχεία για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών από τον Βασίλη Χουλιάρα. Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο αναλυτικά τα στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία

Επιμέλεια Βασίλειος Ι. Χουλιάρας   ΠΕ 03 – Μαθηματικός  Υ/Δντής 1ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου

Υπολογισμός της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών από 1.1.2020

Δείτε το αρχείο