Μία γλώσσα πεθαίνει στα στόματα των δύο τελευταίων ομιλητών της