ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η «ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ» ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ «ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ»

Ενώ το εκπαιδευτικό σύστημα καταρρέει από τις παλινωδίες του εκάστοτε φωτισμένου μεταρρυθμιστή στην κεφαλή του Υπουργείου Παιδείας, ενώ ώρες διδασκαλίας χάνονται διαρκώς ή «αφιερώνονται σε δράσεις» που σχετίζονται με τον «πολυδιάστατο ρόλο του σχολείου» αλλά όχι με τον βασικό του, που είναι η μετάδοση γνώσης στους μαθητές και η Παιδεία, ήρθε να προστεθεί το μόνο που του έλλειπε: η ενημέρωση των εφήβων της επικράτειας για τις ουσίες, την ομοφοβία και την τρανφοβία.
Ο λόγος για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να αφιερωθεί μια ολόκληρη εβδομάδα σε διατροφή, πρόληψη εξαρτήσεων και … «τη σχέση των προεφήβων και εφήβων με το σώμα τους». Η θεματική εβδομάδα θα έχει τίτλο «Σώμα και Ταυτότητα» και η υλοποίησή της είναι υποχρεωτική για όλα τα σχολεία της χώρας, ανεξαρτήτως της συναίνεσης ή μη των Συλλόγων καθηγητών των σχολικών μονάδων.
Εγείρονται, όπως είναι φυσικό ποικίλα ερωτήματα σε κάθε νοήμονα αυτής της χώρας:
  • Γιατί να χαθεί ακόμα μια ολόκληρη εβδομάδα μαθημάτων, αν αναλογιστεί κανείς τις ημέρες (ολόκληρες) αφιερωμένες σε αθλητικές δραστηριότητες και αγώνες, σε εκπαιδευτικές επισκέψεις κι εκδρομές, σε γιορτές, εκλογές και άλλες ευφάνταστες «δράσεις»;
  • Ειδικά εφέτος που με την κακοκαιρία η οποία ενέσκηψε, μεσούντος ακόμη του Ιανουαρίου, έχει ήδη χαθεί μια εβδομάδα μόνο λόγω καιρικών συνθηκών, με άγνωστο ακόμη το μέλλον του διδακτικού έτους;
  • Για τα θέματα διατροφής, αποφυγής εξαρτησιογόνων ουσιών και ισότητας των δύο φύλων γινόταν ήδη λόγος υποχρεωτικά στα μαθήματα της οικιακής οικονομίας, της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, της βιολογίας, της γυμναστικής, της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, που είναι ενταγμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα των τριών τάξεων του Γυμνασίου, και προαιρετικά στα εξωδιδακτικά προγράμματα αγωγής υγείας, που εκπονούνται από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με ομάδες μαθητών στις ίδιες σχολικές μονάδες. Γιατί χρειάζεται, λοιπόν, άλλη μια εβδομάδα; Για να εμπεδώσουν οι μαθητές καλύτερα τη σχέση τους με το σώμα τους;
  • Αυτό πρέπει να θεωρείται προτεραιότητα για το περιεχόμενο του σχολικού προγράμματος και όχι τα ίδια τα μαθήματα;
  • Είναι σύμφωνοι για το περιεχόμενο της θεματικής αυτής εβδομάδας οι γονείς; Σημειωτέον ότι για κάθε μη διδακτική, με τη στενή έννοια του όρου, δραστηριότητα απαιτούνταν μέχρι τώρα μια μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία προϋπέθετε και την συλλογή ενυπόγραφων δηλώσεων συναίνεσης από τους γονείς. Με την υπουργική διαταγή, που αποστάλθηκε στις 23-12-2016 στα σχολεία και παραλήφθηκε με το υποτιθέμενο άνοιγμά τους μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, δεν προβλέπεται καμιά τέτοια συναινετική διαδικασία από τους γονείς, ενώ η παρακολούθηση των εκδηλώσεων που θα σχεδιαστούν και θα πραγματοποιηθούν είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές.
  • Γιατί τόση πρεμούρα να υλοποιηθεί αυτή η «δράση» στο Γυμνάσιο; Προβληματίζει μάλιστα η χρονική σύμπτωση της αποστολής της υπουργικής διαταγής στα σχολεία της επικράτειας μεσημέρι της τελευταίας διδακτικής ημέρας (23/12) του 2016 και η τελική προθεσμία υποβολής του ολοκληρωμένου ωρολογίου προγράμματος της «θεματικής εβδομάδας», με αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων ανά διδακτική ώρα, ανά διδάσκοντα και ανά τάξη ή τμήμα, που είναι η 3η Φεβρουαρίου. Για τους μη σχετικούς περί τα εκπαιδευτικά, στις 20 Ιανουαρίου λήγει το Α΄ Τετράμηνο, πράγμα που σημαίνει μια εβδομάδα διορθώσεων γραπτών και κατάθεσης βαθμολογιών από τους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η αρχική γνωστοποίηση της υπουργικής εγκυκλίου και η επιβεβλημένη από αυτήν προθεσμία επιδιώκει να πιάσει την εκπαιδευτική κοινότητα στον ύπνο, να αποφύγει τυχόν αντιδράσεις και συνεπώς κινείται εκ του πονηρού. Οι επιδιωκόμενοι δε στόχοι της ηγεσίας του Υπουργείου ας γίνουν αντικείμενο προβληματισμού από γονείς, κοινωνικούς φορείς, την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα δια των συνδικαλιστικών της οργάνων.
  • Γιατί, σε μια εποχή γενικευμένης κρίσης, που εγείρει οξυμμένα ατομικά αντανακλαστικά επιβίωσης και με την δαμόκλειο σπάθη μιας επικείμενης αριστερής αυτή τη φορά αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, θεωρεί κανείς πιθανή τη μη συμμόρφωσή των τελευταίων στις επιταγές των ανωτέρων τους; Κι αν υπάρξουν κάποιες συνειδήσεις που εξεγείρονται, αυτές θα καμφθούν από τη γενικότερη αδράνεια ή θα καλυφθούν μέσα στη γενικότερη ασυναρτησία που προξενεί ο υφέρπων φόβος ή απλώς οι δημοκρατικές πλειοψηφικές αποφάσεις των Συλλόγων των καθηγητών.
  • Και με τα ζητήματα ηθικής τάξης ποιος ασχολείται; Και πώς νομιμοποιείται ο κάθε παράγοντας στο κάθε Υπουργείο να αποφασίζει και να εντέλλεται για ζητήματα που άπτονται τόσο ζωτικών αρχών και πεποιθήσεων των πολιτών; Ακόμη και αν πρόκειται για την «απορρόφηση» κοινοτικών κονδυλίων, ακολουθώντας έξωθεν πρακτικές. Αλλά και στη προκειμένη υποθετική περίπτωση, ας σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την υπουργική εγκύκλιο, «όλες οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο σχολείο κατά τη διάρκεια της θεματικής εβδομάδας υλοποιούνται χωρίς δαπάνη για το δημόσιο». Που σημαίνει ότι τυχόν χρήματα από κοινοτικά προγράμματα, π.χ. ΕΣΠΑ, δε θα απορροφηθούν από τα σχολεία.Κατόπιν όλων αυτών, θεωρούμε επιβεβλημένη την ενημέρωση και αφύπνιση των γονέων και των Συλλόγων τους, των εκπαιδευτικών και των συνδικαλιστικών τους οργάνων, της Εκκλησίας και ευρύτερα της κοινής γνώμης και προτείνουμε σε όλους μια έγκαιρη και συντονισμένη αντίδραση, η οποία θα προλάβει την αξιοποίηση του θέματος από την τηλεοπτική προπαγάνδα.
  • Έφη Καραπούλη Φιλόλογος
  • https://eleutheriakaiglwssa.wordpress.com