Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 9/6/2016
Συναδέλφισσες,συνάδελφοι,
Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 9 Ιουνίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1.Απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών για αναδρομική μετάθεση.
2.Έγινε δεκτή 1 αίτηση εκπαιδευτικού για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.
3.Εξετάστηκαν αιτήσεις αποδέσμευσης εκπαιδευτικών για μετάταξη σε Διοικητικές θέσεις. Η θέση μας ήταν η αποδέσμευση όλων των αιτούντων να γίνει με μεταφορά θέσης και πίστωσης κάτι που εφαρμόστηκε στην πλειονότητα των αιτήσεων εκτός από ορισμένες περιπτώσεις σε δομές άλλων υπουργείων ή σε μη εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας. Υπενθυμίζουμε ότι η αποδέσμευση δε σημαίνει μετάταξη αλλά αποτελεί το πρώτο βήμα για την ολοκλήρωσή της.
4.Σχετικά με τη διαδικασία των μεταθέσεων, μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται η έκδοση της εγκυκλίου υπολογισμού κενών και πλεονασμάτων Μετά τη συγκέντρωση, την αποστολή και τον έλεγχο των οργανικών κενών, θα πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις με την εξής σειρά: Ειδική Αγωγή, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά και Γενική εκπαίδευση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί στο διάστημα 23-24 Ιουνίου
5.Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων.
6.Οι μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο αλλά και από την Β/θμια στην Α/θμια και το αντίστροφο, εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ μετά τις μεταθέσεις και εφόσον υπάρχει οργανικό κενό στην αιτούμενη περιοχή μετάταξης.
7.Με τα δεδομένα αυτά οι αποσπάσεις σε ΠΥΣΔΕ προσδιορίζονται πλέον για τα τέλη Ιουλίου και αφού ολοκληρωθούν οι αποσπάσεις σε φορείς, σε Διευθύνσεις και την Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας.

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Αθήνα 9/6/2016