IPAIDEIA.GR

Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά Ιούνιος του 2013

Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Email:

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Ανοιχτή επιστολή)

Θέμα: «Μέχρι πότε θα ανέχεστε την παιδαγωγική ερήμωση της υπαίθρου;»

Κοιν.: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π. Ε. Ν. Ηρακλείου – ΕΛΜΕ Ηρακλείου – Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου – Στους Συναδέλφους μου – ΜΜΕ

κ. Βουλευτές

Σε αναβρασμό ξανά η ύπαιθρος του νομού Ηρακλείου, καθώς τα 7 από τα 27 σχολεία της χώρας που συγχωνεύονται και ουσιαστικά καταργούνται βρίσκονται στο Ηράκλειο.

Στην εποχή της κρίσης, που βιώνει σήμερα ο Ελληνικός Λαός και στην προσπάθεια αναγέννησης της υπαίθρου, ενέργειες κλεισίματος σχολείων σε αναπτυσσόμενες περιοχές αποτελούν πισώπλατες μαχαιριές, που οδηγούν στην παιδαγωγική ερήμωση της υπαίθρου, αλλά και στην περαιτέρω συρρίκνωσή της.

Το θέμα των συνενώσεων σχολικών μονάδων, είναι ένα θέμα που απασχολεί την εκπαίδευση εδώ και χρόνια, αλλά τα τρία τελευταία χρόνια προκαλεί θόρυβο και δημιουργεί αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες, καθώς:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Δεν τηρήθηκε η σχετική νομοθεσία που διέπει τις συγχωνεύσεις σχολείων, ήτοι:

O N.1566/85 δηλώνει (άρθρο 50, παρ. 3) πως η δημοτική-κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο/δημοτικό συμβούλιο για θέματα συγχώνευσης, ίδρυσης, κατάργησης σχολείων, λαμβάνεται στη συνέχεια η απόφαση-εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.) το οποίο και εκδίδει την αντίστοιχη Υπουργική απόφαση.

– Ο Ν.2525/97 (άρθρο 1, παρ. 4) και ο Ν.1966/91 (άρθρο 11, παρ. 5) εμπεριέχουν διατάξεις (σε ότι αφορά συγχωνεύσεις, ιδρύσεις, καταργήσεις σχολικών μονάδων) που παραπέμπουν σε αυτές του Ν.1566/85.

– Ο Ν.3852/10 («Καλλικράτης») διατηρεί σε ισχύ τις δημοτικές επιτροπές παιδείας, τα δημοτικά συμβούλια, συνεπώς και τις αρμοδιότητές τους (όπως περιγράφονται στο Ν.1566/85).

Εκτός από τα δημοτικά συμβούλια εισήγηση για συγχωνεύσεις, ιδρύσεις, καταργήσεις σχολείων μπορούν να κάνουν (με την Υπουργική απόφαση Φ.353.1./324/105657/Δ1/ΦΕΚ.1340/2002) οι Διευθύνσεις (άρθρο 15, παρ. 2στ) και τα Γραφεία εκπαίδευσης (άρθρο 24, παρ. 9). Γραφεία Εκπ/σης τα οποία έχουν πλέον καταργηθεί.

Φαίνεται (από τα παραπάνω) πως τα δημοτικά συμβούλια είναι τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα για τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων (εντέλλονται, άμεσα ή έμμεσα, μέσω των Νόμων 1566/85, 2525/97, 1966/91 και 3852/10), ενώ ήσσονος σημασίας ισχύ έχουν οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία εκπαίδευσης (δεδομένου πως ο Νόμος υπερισχύει της Υπουργικής απόφασης).

Συνεπώς, συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων για τις οποίες τα δημοτικά συμβούλια έχουν αρνητική θέση, ακόμα και αν υπάρχει θετική εισήγηση από τις οικείες Διευθύνσεις ή Γραφεία εκπαίδευσης, (νομοθετικά) δε στηρίζονται.

Για ΟΛΑ τα Δημοτικά Σχολεία που έκλεισαν υπήρχαν αρνητικές εισηγήσεις από τα Δημοτικά Συμβούλια.

Επίσης: Η ισχύουσα νομοθεσία (Ν.1566/85 και 1966/91) πουθενά δεν προβλέπει αυθαίρετες συγχωνεύσεις ή καταργήσεις σχολείων χωρίς πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου και εισήγηση της Οικονομικής επιτροπής της περιφερειακής αυτοδιοίκησηςόπουβάσει του Ν.3852/10 αρθ. 282περιέρχονται οι αρμοδιότητες της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας και του Νομαρχιακού Συμβουλίου αντίστοιχα, κάτι που όπως γνωρίζω ΟΥΔΕΠΟΤΕ έγινε.

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Το ΦΕΚ 1507/13 Οκτωβρίου 2006 που ορίζει την οργανικότητα των σχολικών μονάδων. Για τα 1/θέσια ο αριθμός ορίζεται από 10 – 15. Από τα σχολεία που έκλεισαν, κανένα σχολείο δεν είχε λιγότερους από 10 μαθητές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Νομού Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα:

  • Καβροχώρι 18
  • Καρκαδιώτισσα 11
  • Σίβας 13
  • Σκούρβουλα 11
  • Αμιράς 22
  • Στέρνες 15
  • Παναγιά 13

Άρα, κανένα σχολείο δεν είχε αριθμό κάτω των 10 για να μπορούσε να είναι στη λίστα αυτών που προτείνονται να κλείσουν.

Μάλιστα κάποια από τα σχολεία αυτά τα επόμενα χρόνια παρουσιάζουν αύξηση των μαθητών τους, όπως για παράδειγμα το Δημοτικό Σχολείο Σίβα, που έγραψε ήδη για το σχολικό έτος 2013-2014 δεκαεπτά μαθητές (17), ενώ σύμφωνα με τους φοιτούντες μαθητές του Νηπιαγωγείου τη μεθεπόμενη σχολική χρονιά θα έχει είκοσι πέντε (25) μαθητές.

ΟΙ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ» ΛΟΓΟΙ

Πολύς λόγος γίνεται για τους «παιδαγωγικούς» λόγους του κλεισίματος σχολικών μονάδων. Στην Α/θμια εκπαίδευση η παιδαγωγική καθοδήγηση εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων ανήκει αποκλειστικά στους Σχολικούς Συμβούλους (. Κανένας άλλος δεν μπορεί να προτείνει λόγους παιδαγωγικούς για την κατάργηση σχολικών μονάδων, εκτός από τους συναδέλφους Σχολικούς Συμβούλους. Και όπως γνωρίζω, ούτε ζητήθηκε, ούτε έγινε κάποιο έγγραφο από Σχολικό Σύμβουλο με το οποίο να προτείνει συγχώνευση ή κατάργηση σχολικών μονάδων.

Επομένως όποιος επικαλείται στις προτάσεις του, λόγους που δε δικαιούται να χρησιμοποιεί, ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΙ. Πιθανόν ονειρεύεται ότι είναι ένας ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ του παρελθόντος που είχε ουσιαστικά και τους δυο ρόλους. Και το διοικητικό και τον παιδαγωγικό….

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Καλά γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα του μνημονίου καρκινοβατεί η μεταφορά των μαθητών. Μάλιστα στο Νομό Ηρακλείου υπάρχουν σήμερα πάνω από 1400 μεταφερόμενοι μαθητές μόνο στην Α/θμια και με τις νέες καταργήσεις θα ξεπεράσουν τους 1.500…

Οι Δήμοι έχουν σηκώσει τα χέρια, καθώς αδυνατούν να ανταποκριθούν στις μεταφορές των μαθητών. Μόνο οι μεταφορές του Δήμου Φαιστού υπερβαίνουν το 1.000.000 ευρώ.

Όταν λοιπόν κλείνουν σχολεία με τόσους μαθητές, «τι μέλλει γενέσθαι;»

Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΗΜΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Την σχολική χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε δε λειτούργησαν τα παρακάτω ιδρυμένα ολοήμερα τμήματα των σχολικών μονάδων στο Νομό Ηρακλείου:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1Ο Βουτών, Αγίου Θωμά, Αγίου Μύρωνα, Αγίου Σύλλα, Αμιρών, Ανάληψης Χερσονήσου, Αντισκαρίου, Άρβης, Γκαγκαλών, Εμπάρου, Καβροχωρίου, Καμαρών, Καρκαδιώτισσας, Καστελίου, Μαράθου, Μεσοχωριού, Μεταξοχωρίου, Μητροπόλεως, Σγουροκεφαλίου,

Σίβα Πυργιωτίσης, Σκουρβούλων, Σοκαρά, Σταυρακίων, Στερνών, Στόλων, Τσιφούτ Καστελίου, Τυλίσου, Φόδελε και Χάρακα.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

69ο Ηρακλείου, 71ο Ηρακλείου, 2ο Αρχανών, Βαγιονιάς, Δαφνών, Μητροπόλεως, Μοχού, Σίβα Πυργιωτίσης, Καμαρών, Γωνιών Πεδιάδος και 2ο Νηπιαγωγείο Λιμένος Χερσονήσου.

Δηλαδή το σύνολο σχεδόν των ολιγοθεσίων σχολείων και κάποια πολυθέσια (τα υπογραμμισμένα). Αιτία η μνημονιακή πολιτική που ακολουθείται στην εκπαίδευση και που έχει συρρικνώσει το δημόσιο σχολείο, αλλά και η ανικανότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης να εξασφαλίσει πιστώσεις για τα σχολεία του Νομού, κάτι που δεν ίσχυσε σε άλλες Περιφέρεις της χώρας. Με χαρακτηριστικότερη ίσως την περίπτωση του Δημοτικού Σχολείου Κωφών και Βαρήκοων Τυμπακίου, του οποίου οι τέσσερις μαθητές παρέμειναν στα σπίτια τους ως τον Ιανουάριο και μετά μεταφέρθηκαν στο αντίστοιχο σχολείο του Ηρακλείου, καθώς η διοίκηση δεν φρόντισε εγκαίρως να εξασφαλίσει δάσκαλο με γνώση νοηματικής γλώσσας για το συγκεκριμένο σχολείο.

Τα ολιγοθέσια σχολεία είχαν, έχουν και θα έχουν μια τεράστια προσφορά εκπαιδευτική, πολιτιστική, κοινωνική και εθνική, όχι μόνο για τους μαθητές τους αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινωνία της υπαίθρου. Αποτελούν σήμερα τη μοναδική ελπίδα για τους κατοίκους των χωριών, για το ότι μπορεί «να ξημερώσει» για τα χωριά μας μια καλύτερη μέρα, να σταματήσει αυτός ο κατήφορος της ερήμωσης και της εγκατάλειψης. Είναι γι’ αυτούς μία ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον που το δικαιούνται. Αν κλείσουν τα σχολεία, τότε σίγουρα πεθαίνει γι’ αυτούς και η τελευταία ελπίδα. Και μιλάμε για σχολεία ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ…

Σ’ ότι αφορά τους δασκάλους στα ολιγοθέσια σχολεία, αυτοί έχουν να επιτελέσουν πολυδιάστατο εκπαιδευτικό έργο, πολυπλοκότερο από το αντίστοιχο των συναδέλφων τους στα πολυθέσια σχολεία και αυτό διότι έχουν να διδάξουν σε τάξεις που απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό και δεξιότητες, καθώς και πολύ περισσότερες ώρες προετοιμασίας στο σπίτι. Δεν είναι λίγες οι φορές που αναγκάζονται να κάνουν και τους «εργάτες» του Δήμου προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου τους. Εν ολίγοις θα μπορούσα να πω ότι οι δάσκαλοι αυτοί εργάζονται με την ψυχή τους, κάνουν δηλαδή κατάθεση ψυχής και η πολιτεία αντί να τους επιβραβεύσει γι’ αυτό, αντίθετα τους τιμωρεί, υποχρεώνοντάς τους να εργάζονται παραπάνω από μία έως τέσσερις ώρες τη βδομάδα από τους συναδέλφους τους των πολυθέσιων σχολείων, χωρίς να αμείβονται υπερωριακά γι’ αυτές!!

«ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ…»

Τόσο ο κ. Κλνάκης, όσο και η κ. Τσικαλάκη δε νομιμοποιούνται να καταθέσουν πρόταση συγχώνευσης – κατάργησης των σχολικών μονάδων, καθώς:

* Δεν είχαν σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων.

* Δεν είχαν σύμφωνη γνώμη των τοπικών συμβουλίων και των τοπικών κοινωνιών. Μάλιστα η κ. Τσικαλάκη αποδοκιμάστηκε απ΄ όπου πέρασε και συζήτησε αυτό το θέμα.

* Δεν είχαν σύμφωνη γνώμη των Σχολικών Συμβούλων των σχολείων που έκλεισαν, καθώς δε ρωτήθηκαν.

* Δεν είχαν σύμφωνη γνώμη των Υπηρεσιακών τους Συμβουλίων, καθώς δε ρωτήθηκαν.

* Δεν είχαν σύμφωνη γνώμη των Συλλόγων των Εκπαιδευτικών.

* Δεν είχε κανένα σχολείο λιγότερους από 10 μαθητές που ορίζει ο νόμος για τα ολιγοθέσια σχολεία.

* Δεν υπήρχε εντολή από το Υπουργείο για υποχρεωτικές καταργήσεις σχολικών μονάδων, όπως το 2011.

Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τα κίνητρα των δυο Παραγόντων της εκπαίδευσης, αν και ο εκπαιδευτικός κόσμος τα γνωρίζει και οργίζεται για τον τρόπο που σκέπτονται και δρουν πλέον ανεξέλεγκτα….

κ. Βουλευτές

Αυτή τη δύσκολη εποχή για τον τόπο μας οι ευθύνες σας είναι πολύ περισσότερες και το γνωρίζετε. Οι τοπικές κοινωνίες υποφέρουν και θα πρέπει να βρούμε τρόπους να ανακουφίσουμε τα προβλήματά τους και όχι να τα πολλαπλασιάσουμε! Ο τρόπος που όχι μόνο δράτε, αλλά και ανέχεστε καταστάσεις που προκαλούν το Λαό θα είναι κριτήριο και για σας και για τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπείτε στο προσεχές μέλλον. Βάλτε επιτέλους μια άνω τελεία στον κατήφορο και στο ξεχαρβάλωμα της εκπαίδευσης στο Νομό μας… Απαλλάξτε την εκπαίδευση από ανθρώπους που δρουν και διοικούν με μίζερο, ανεξέλεγκτο και απαράδεκτο τρόπο…

κ. Βουλευτές

Η Υπουργική απόφαση για την κατάργηση των σχολείων μας δεν έχει ακόμα υπογραφεί από τον αρμόδιο Υπουργό:

* Επειδή η πρόταση για τη συγχώνευση-κατάργηση σχολικών μονάδων είναι παράτυπη, αφού δεν υπάρχουν θετικές εισηγήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, ούτε εκθέσεις σχολικών συμβούλων που να αιτιολογούν τους «παιδαγωγικούς» λόγους του κλεισίματος των σχολείων.

* Επειδή τα σχολεία αυτά έχουν τους μαθητές που ζητά ο νομοθέτης.

* Επειδή η μεταφορά των μαθητών φαντάζει πλέον πάρα πολύ δύσκολη.

* Επειδή οι τοπικές κοινωνίες δεν είναι σύμφωνες με τις καταργήσεις των σχολείων τους.

Ζητώ

Την άμεση παρέμβασή σας, έτσι ώστε να ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση και να σταματήσει η παιδαγωγική ερήμωση της υπαίθρου του Νομού Ηρακλείου.

(Υ.Γ. Εύχομαι κάποτε η πολιτεία να σταθμίσει και να εκτιμήσει την προσφορά των σχολείων της υπαίθρου και να τα στηρίξει. Να τους δώσει κίνητρα να παραμείνουν ζωντανά κύτταρα, μάθησης, πολιτισμού, ανθρωπιάς… Λίγα πράγματα απέμειναν ακόμα στην ύπαιθρο που να μαρτυρούν την ύπαρξη ζωής! Ας μην τα θανατώσουμε και αυτά!)

Ζαχαρίας Καψαλάκης

Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης