: Οι μετεγγραφές έχουν ξεκινήσει στα της χώρας ως και  θα διαρκέσουν έως και τις 5 Νοεμβρίου, με τους υποψήφιους να προετοιμάζουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους.

Ποιά τα «κλειδιά»

Πέρυσι υποβλήθηκαν 7.203 αιτήσεις – βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων –, με τα αποτελέσματά τους να ανακοινώνονται αρχές Δεκεμβρίου. Τα τελευταία χρόνια οι έχουν σε έναν βαθμό μειωθεί καθώς εφαρμόζεται ο κόφτης της βάσης μετεγγραφής των 2.750 μορίων (δηλαδή, των μορίων που προκύπτουν από την αφαίρεση 2.750 μορίων από τη βάση εισαγωγής κάθε τμήματος).

Όλοι οι υποψήφιοι για μετεγγραφές, έτσι, θα πρέπει να επισκέπτονται τις ειδικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://transfer.it.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου) προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Επίσης, όπως είναι γνωστό, ειδική ρύθμιση μετεγγραφών θα ισχύσει για τους φοιτητές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

«ΤΑ ΝΕΑ» ζήτησαν από τον σύμβουλο σταδιοδρομίας Χρήστο Ταουσάνη να καταγράψει τα σημεία – κλειδιά της διαδικασίας για όσους είναι δικαιούχοι της.

Εάν ένας έχει εισαχθεί στη σχολή του, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις (κατηγορίες αθλητών, τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού, αλλοδαποί, αλλογενείς κ.ο.κ.), μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής;

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Νόμου 4692/2020, οι κατηγορίες που αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή.

Εάν στη λίστα με τα τμήματα δεν περιλαμβάνονται αντίστοιχα τμήματα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, τι συμβαίνει;

Δικαίωμα για από κοινού σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη έχουν μόνο τα αδέλφια που το κατά κεφαλήν εισόδημά τους δεν ξεπερνάει τα 5.000 ευρώ και των οποίων οι γονείς διαμένουν μόνιμα σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ακινήτου σε αυτές τις πόλεις.

Εάν κάποιος είναι φοιτητής μεγαλύτερου έτους (π.χ. δεύτερου) και έχει αδελφό πρωτοετή σε άλλη πόλη, μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής σε αντίστοιχο τμήμα σε αυτή μέσω της διαδικασίας μετεγγραφών αδελφών φοιτητών;

Σύμφωνα με τη διαδικασία των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, για τη συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν να υποβάλουν μόνο οι πρωτοετείς φοιτητές. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της από κοινού μετεγγραφής σε τρίτη πόλη, κατά την οποία ο πρωτοετής φοιτητής και ο αδελφός σε μεγαλύτερο έτος υποβάλλουν και οι δύο αίτηση για μετεγγραφή σε τρίτη περιφερειακή ενότητα, εκτός Αθήνας ή Θεσσαλονίκης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η κλίμακα του κατά κεφαλήν εισοδήματος είναι μικρότερη των 5.000 ευρώ, οπότε ο πρωτοετής φοιτητής και ο αδελφός μεγαλύτερου έτους μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής από κοινού στην περιφερειακή ενότητα μόνιμης κατοικίας των γονέων. Ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση ο ένας από τους αδελφούς που αιτούνται πρέπει να είναι πρωτοετής.

Ισχύει η προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής και της βάσης μετακίνησης στην περίπτωση των μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών;

Για τη διαδικασία των μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση της ικανοποίησης της βάσης μετεγγραφής, όπως και της βάσης μετακίνησης. Αυτό σημαίνει ότι και αν ακόμα υπάρχει αντίστοιχο τμήμα φοίτησης στην περιφερειακή ενότητα σπουδών του αδελφού ή μόνιμης κατοικίας των γονέων, ο ενδιαφερόμενος δεν θα μπορέσει να υποβάλει αίτηση μετεγγραφής γι’ αυτό, αν τα μόρια που συγκέντρωσε στις Πανελλαδικές είναι λιγότερα από αυτά που προκύπτουν από τη διαφορά: βάση εισαγωγής του αντίστοιχου τμήματος μείον 2.750.

Πώς μπορεί ένας φοιτητής πέρα από τη μετεγγραφή να δηλώσει τμήμα και για μετακίνηση;

Οι φοιτητές που αιτούνται μετεγγραφής με τη διαδικασία των μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών έχουν δικαίωμα μετεγγραφής καθ’ υπέρβαση του 15%. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον ικανοποιείται το κριτήριο της βάσης μετεγγραφής, αν η διαδικασία εφαρμοστεί ορθά και από τους δύο αδελφούς (αίτηση – αποποίηση ή αίτηση και αίτηση), ο υποψήφιος είναι δικαιούχος μετεγγραφής χωρίς να εξετάζεται η συνδρομή επιπλέον κριτηρίων. Το πληροφοριακό σύστημα μετεγγραφών αδελφών φοιτητών οδηγεί αυτόματα τον υποψήφιο στη διαδικασία της μετακίνησης, αφού εξαντλήσει όλα τα σενάρια για αντίστοιχα τμήματα και αποδειχθεί ότι ο υποψήφιος δεν μπορεί να αιτηθεί πουθενά και με κανένα τρόπο μετεγγραφής σε αντίστοιχο τμήμα. Ετσι, το πληροφοριακό σύστημα ελέγχει όλα τα δυνατά σενάρια χωρίς παρέμβαση του χρήστη.

Εάν ένας φοιτητής έχει πάρει ήδη μετεγγραφή παλαιότερα, μπορεί να αιτηθεί καινούργιας μετεγγραφής;

Φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει μετεγγραφή σε αντίστοιχο τμήμα από προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης. Μπορούν, ωστόσο, να συνδεθούν στο σύστημα για να υποβάλουν δήλωση αποποίησης δικαιώματος μετεγγραφής, αν αυτό απαιτείται για τη μετεγγραφή αδελφού τους.

Υπενθυμίζεται πως όλοι οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν οριστική αίτηση μετεγγραφής μόνο με μία κατηγορία δικαιούχων.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ