Τι αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα του Αιρετού στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) Νίκου Φασφαλή. Ο Αιρετός ενημερώνει για την προθεσμία αιτήσεων μετάθεσης από 16-10-2023 έως 31-10-2023 και ώρα 15:00 και για άλλα βασικά θέματα της διαδικασίας μεταθέσεων.

Το Ενημερωτικό Σημείωμα του Αιρετού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !

Υποβολή αιτήσεων μετάθεσης 2024.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Θέλω να σας ενημερώσω σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης ώστε να αποφευχθούν λάθη και εκπρόθεσμες, αφού μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν γίνονται σε καμιά περίπτωση δέκτες.

Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται, από 16-10-2023 έως 31-10-2023 και ώρα 15:00 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Προσοχή! Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Πάντα κοντά σας Φασφαλής Νίκος