Ανακλήσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μετάθεση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας. Δείτε την απόφαση.

H απόφαση

ΘΕΜΑ: Α. Ανακλήσεις Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022.

Β. Μετάθεση Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022.

Αποφασίζουμε

Α. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 31190/Ε2/18-3-2022 Υ.Α. μεταθέσεων, μόνο, ως προς το μέρος που αφορά στη μετάθεση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

1. Αγραπίδη Βασιλική-Ευτυχία, ΠΕ86, ΑΜ:215283 από την περιοχή Ηλείας στην περιοχή Α΄ Αθήνας, λόγω μη οριστικοποίησης της αίτησης μετάθεσής της.

2. Θεοδοσάκη Ζωή, ΠΕ06, ΑΜ:203255 από την περιοχή Α΄ Καβάλας στην περιοχή Δράμας, λόγω μη θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης.