Σύμφωνα με τον κ. , σήμερα Παρασκευή 26-3-2021 έτρεξε ξανά το σύστημα εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γιατί δεν είχαν συμπεριληφθεί τα κενά του νομού Φλώρινας.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να ικανοποιηθούν άλλες 29 αιτήσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. 70 και 1 Ειδικής Αγωγής. Μετά και από τα παραπάνω, τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις Γενικής Εκπαίδευσης από
περιοχή σε περιοχή ανήλθαν στις 3507.

Το πλήθος των αιτήσεων που συμμετείχαν τελικά στην διαδικασία ανήλθαν σε 3276 εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 2118 (ποσοστό 64,65 %). Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις Ειδικής Αγωγής ΣΜΚΔ001 (τύπου ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ/ΚΕΣΥ) ανήλθαν στις 177.

Το πλήθος των αιτήσεων που συμμετείχαν τελικά στην διαδικασία ανήλθαν σε 137, εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 82 (ποσοστό 59,85 %). Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑ003 (τύπου ΚΩΦΩΝ-ΤΥΦΛΩΝ) ανήλθαν στις 11.

 

Αναλυτικά οι μεταθέσεις όπως τις δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας