Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ  Νεκτάριου Κορδή: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 12 Μαρτίου 2018.

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε στις 12 Μαρτίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1.Ικανοποιήθηκαν 4 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν να παραιτηθούν για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

2.Συζητήθηκαν θέματα υπεραριθμίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διαπολιτισμικά σχολεία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 2 του άρθρου 12 του ΠΔ 100/97, με την οποία προστέθηκε η παρ. 12 στο άρθρο 14 του ΠΔ50/96). Οι περιπτώσεις αυτές κρίνονται από το ΚΥΣΔΕ.

3.Ικανοποιήθηκαν 4 αιτήσεις θεραπείας μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Ε.Π. των ΑΕΙ,ΤΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.4452/2017 Για το ίδιο ζήτημα έγινε δεκτή 1 αίτηση ανάκλησης αίτησης μετάταξης από θέση Ε.ΔΙ.Π.

4.Συζητήθηκαν 20 αιτήσεις εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει αίτηση μετάταξης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς βάσει των διατάξεων του Ν.4440/2016 μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, στον 1ο κύκλο κινητικότητας 2017. Για το ζήτημα αυτό πάγια θέση μας είναι η αποδέσμευση των εκπαιδευτικών από τη στιγμή που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις που ορίζει το νομοθετικό πλαίσιο.

Μέσα στα πλαίσια αυτά ζητήσαμε να αποδεσμευτούν οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται μετάταξης μέσω του Ενιαίου συστήματος κινητικότητας. Είναι προφανές ότι η αποδέσμευση ενός εκπαιδευτικού δε σημαίνει αυτομάτως και τη μετάταξη του σε διοικητική θέση.

Τέλος συναινούμε στην ανάκληση μετάταξης διοικητικών υπαλλήλων που επιθυμούν να επιστρέψουν ως εκπαιδευτικοί στην Β/θμια εκπαίδευση.

Τελικά το ΚΥΣΔΕ ικανοποίησε τις 18 αιτήσεις των εκπαιδευτικών και απέρριψε τις 2. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την εξέλιξη αυτή! Για το ίδιο ζήτημα ικανοποιήθηκαν 2 αιτήσεις ανακλήσεων αίτησης μετάταξης και απορρίφθηκε 1 αίτηση επανεξέτασης αίτησης ανάκλησης αίτησης μετάταξης. Τέλος απορρίφθηκε 1 αίτηση ανάκλησης μετάταξης από τη Β/θμια στην Α/θμια εκπαίδευση.

5.Ικανοποιήθηκε 1 αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

6.Εξετάστηκαν θέματα αναφορικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία του διδακτικού έτους 2017/18. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκαν 4 ενστάσεις και 6 αιτήσεις επανεξέτασης εκπαιδευτικών Μουσικής Παιδείας για τις αποσπάσεις σε Μουσικά Σχολεία το έτος 2017 μετά από γνωμοδότηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων.

7.Συζητήθηκαν και απορρίφθηκαν (μειοψηφούντων των αιρετών) 72 αιτήσεις απόσπασης και επανεξέτασης αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

8. Στην επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ την Τετάρτη 14 Μαρτίου θα ξεκινήσει η συζήτηση επί των γενικών για το σχολικό έτος 2018/19. Αρχικά θα εξεταστούν οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.

Υπενθυμίζουμε ότι και φέτος η ένταξη θα γίνει με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί οι ανήκοντες σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/1996, στην παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003, στο άρθρο 17 του Ν.3402/2005, στο άρθρο 6 του Ν. 3454/2006 και στο άρθρο 52 του Ν.4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16. Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία διάταξη «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 (Α΄ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Η προτεραιότητα για τις των εκπαιδευτικών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του αρθ. 13 ισχύει μόνο για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης (παρ. 3 άρθρο 30 του Ν. 3848/2010) και όχι για τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις εντός της ίδιας περιοχής.

9.Στη συνέχεια θα εξεταστούν όλα τα αμφισβητούμενα ζητήματα επί των μεταθέσεων (π.χ. θέματα συνυπηρέτησης). Τέλος θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις επί των μεταθέσεων στην Ειδική Αγωγή, τα Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά Σχολεία και οι Γενικές Μεταθέσεις του 2018. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών και η ανακοίνωση των Μεταθέσεων θα γίνει την τελευταία βδομάδα του Μαρτίου

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ