: Ένα εύχρηστο Εξελόφυλλο για να μπορεί κανείς να φιλτράρει και να βλέπει την κάθε περιοχή και ειδικότητα έφτιαξε ο Πάνος Ντούλας, καθηγητής Αγγλικής.

Η ανακοίνωση:

Οι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2021 σε ένα εύχρηστο κοινόχρηστο εξελόφυλλο με τις φετινές Μεταθέσεις ΔΕ 2021 για να μπορούν οι συνάδελφοι-ισσες να φιλτράρουν και να βλέπουν την κάθε περιοχή κι ειδικότητα Συγχαρητήρια στους μετατεθέντες και στις μετατεθείσες, αναφέρει ο καθηγητής.

Το εξελόφυλλο:

Δείτε το εδώ