Μετάταξη 45 εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΔΙΠ ΑΕΙ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/01/2019 - 16:59 | Author: Newsroom Ipaidia

Με την 4390/Ζ2/11-01-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) και κατόπιν των σχετικών αποφάσεων:

Βασίλης Βούγιας

Tου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (8η/ 29-05-2018, 13η/27-06-18 και 15η/31-07-2018 πράξεις).

 

Tου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (9η/24-04-2018, 13η/12-06-2018, 14η/22-06-2018, 18η/05-07-2018, 19η/20-07-2018, 21η/22-08-2018 και 26η/12-10-2016 πράξεις).

 

Tου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (2η/19-04-2018 πράξη).

 

Tου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (2η/25-06-2018 πράξη),

 

καθώς και των σχετικών αποφάσεων των Συνελεύσεων των τμημάτων των Α.Ε.Ι.,

 

μετατάσσονται

 

οι παρακάτω 45 μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα Α.Ε.Ι. της χώρας.

Δείτε το Φ.Ε.Κ.

ΦΕΚ Γ 37 – 23.01.2019 Σελίδες 4 (207 – 210)
Loading...


  • europalso   ideascentral